Voetgangers

De ChristenUnie vindt dat voetgangers veilig overal moeten kunnen komen. Barrières voor voetgangers moeten verdwijnen. Verhoogd liggende trottoirs moeten op elke hoek voorzien zijn van op- en afritbanden voor rolstoelen, rollators en kinderwagens. Voetpaden moeten volledig gebruikt kunnen worden, dus obstakels worden weggehaald en overhangend groen of heggen teruggebracht tot de erfgrens.

 

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?

Bushaltes zijn toegankelijk voor iedereen.

Wandelpaden van en naar openbare voorzieningen wil de ChristenUnie voorzien van voldoende bankjes, zodat ook mensen die minder goed ter been zijn, geregeld kunnen rusten of elkaar ontmoeten.

In het gemeentelijke handboek voor de inrichting van de openbare ruimte komen duidelijke eisen voor de toegankelijkheid.