Openbaar vervoer

Voor het verduurzamen van mobiliteit is goed openbaar vervoer belangrijk. Openbaar vervoer is duurzamer dan autogebruik. De ChristenUnie zet zich daarom in voor het verbeteren van schoon openbaar vervoer, met goede verbindingen. Het moet makkelijker worden om gebruik te maken van de trein en de bus in plaats van de auto.

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?

Blijvende inzet op een nieuw treinstation Gouweknoop ter hoogte van Westergouwe

Een goed netwerk van duurzame stadsbussen die frequent op de hoofdwegen door de stad rijden, rekening houdend met de haltes nabij complexen met ouderenwoningen.

Bij aanbesteding OV zet Gouda in op schone bussen. Waar mogelijk worden combinaties met het doelgroepenvervoer gezocht (regiotaxi’s, scholierenvervoer, Wmo-vervoer).

Het station aan de Bloemendaalzijde wordt aangepakt en gebruiksvriendelijker doordat het parkeerdek voor fietsen toegankelijker wordt gemaakt of nagedacht wordt over het gratis stallen van fietsen bij een bioscoopbezoek in de betaalde fietsenstalling.

We zetten ons in voor OV-fietsverhuur op alle OV-knooppunten.

Inzet voor goede treinverbindingen en aansluitingen van de bus vanaf station Gouda en station Gouda Goverwelle.

Vraagafhankelijk vervoer is alleen een alternatief voor OV als sprake is van korte aanmeldtijden en een aantrekkelijke prijs. Al dit vraagafhankelijke mobiliteitsaanbod moet zero-emissie zijn.

OV-abonnementen moeten in de hele regio geldig zijn in zowel bus als trein, ongeacht de vervoerder. Hierdoor kunnen sommige reizigers tientallen euro’s per maand besparen. De gemeente gaat hiervoor lobbyen bij de provincie en de NS.

Nieuwe inwoners krijgen informatie over de OV-bereikbaarheid van hun woonwijk.