Verkeersveiligheid

De ChristenUnie wil dat het verkeer in Gouda veiliger wordt, vooral voor voetgangers en fietsers. Er zijn verschillende plekken waar te vaak ongelukken voorkomen. Deze moeten met spoed worden aangepakt. Kinderen zijn de kwetsbaarste verkeersdeelnemers. Juist voor hen moet het verkeer in de stad zo veilig mogelijk gemaakt worden.

Het bevorderen van de veiligheid rond scholen is een gedeelde verantwoordelijkheid van de gemeente, scholen, ouders en leerlingen. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat leerlingen zoveel mogelijk te voet en per fiets naar school komen. Dat alleen al levert een grote verbetering op van de verkeersveiligheid rond scholen. Waar nodig neemt de gemeente in samenspraak met scholen aanvullende maatregelen om te komen tot een veilige schoolzone. Maatwerk staat daarbij voorop.

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?

De gemeente helpt scholen om te stimuleren dat kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school komen.

We gaan door met de aanleg van verkeersveilige schoolzones, in goede samenspraak met de scholen worden de maatregelen bedacht. Dit kunnen ook ‘schoolstraten’ zijn, die tijdens haal- en breng momenten afgesloten worden.

Op basis van registratie van de ongevallen brengt de gemeente tenminste elke vier jaar de zogenaamde ‘gevaarlijke plekken’ in beeld.  Daarbij worden ook de verkeersdeelnemers betrokken bij het kiezen van een oplossing.

De gemeente zorgt voor veilige loop- en fietsroutes naar de scholen en richt de omgeving van scholen veilig.

Uitgangspunt voor het inrichten van de verkeersinfrastructuur is het Duurzaam Veilig principe: wegen zo inrichten dat voor weggebruikers de maximumsnelheid al duidelijk blijkt uit de weginrichting en zij hun snelheid hieraan aanpassen.

De gemeente Gouda werkt actief mee aan het realiseren van verkeerslessen, bijvoorbeeld op scholen en bij instellingen.

Bij het onderhoud van wegen wordt met omwonenden direct nagedacht over verkeersveilige nieuwe oplossingen.

Er wordt voor het veilig oversteken van langzaam verkeer een oplossing gezocht voor:

  • Het oversteekpunt op de Bleulandweg, waar middelbare scholieren, basisschoolleerlingen en ambulances zorgen voor een drukke en onveilige situatie.
  • Het oversteekpunt Ridder van Catsweg-Blommesteinsingel
  • De kruisingen van de Burgemeester van Reenensingel met de Livingstonelaan en de met de Vuurdoornlaan.