Sportverenigingen en -accommodaties

Het is mooi als mensen hun sporttalenten kunnen ontwikkelen en zelfs door kunnen groeien naar de topsport. De focus moet echter liggen op de op de breedtesport: sport voor iedereen, dichtbij en betaalbaar.
De ChristenUnie kiest er niet voor om met gemeenschapsgeld de topsport te ondersteunen. Ook nu daar door de coronacrisis financiële problemen zijn ontstaan.

Naast het zo beweeg-vriendelijk mogelijk inrichten van de openbare ruimte is het belangrijk dat de sportaccommodaties goed onderhouden, toegankelijk zijn voor mensen met een beperking en veilig zijn.
De gemeente staat in nauw contact met de sportverenigingen en heeft de behoefte aan voorzieningen goed in beeld en maakt op basis daarvan een (financiële) jaarplanning. De gemeente probeert alle verenigingen op een eerlijke maar ook financieel passende manier te bedienen. Daarbij houdt de gemeente rekening met een goede spreiding van sportvoorzieningen over onze gemeente.

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?

De gemeente Gouda voert, samen met de partners, het sportakkoord uit.

De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om sportplus te introduceren bij verenigingen (naar voorbeeld van de gemeente Rotterdam). Sportplusverenigingen hebben extra betekenis voor hun leden, de wijk en de stad. Als onderdeel van de sportplus community kunnen deze verenigingen sparren met verschillende experts, hebben toegang tot kennis en een nieuw netwerk.

Alle sportaccommodaties moeten makkelijk toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

De gemeente Gouda ziet erop toe dat sportarmoede wordt voorkomen en iedereen die er recht op heeft, het Jeugdsportfonds weet te vinden;

Teveel alcohol en sport gaan niet samen. Het alcoholgebruik in sportkantines tijdens en aansluitend aan sportactiviteiten wordt ontmoedigd. De ChristenUnie pleit daarom voor een alcoholconvenant tussen de gemeente en sportverenigingen.

Sport en bewegen vraagt ook om gezonde en eerlijke voeding. Daarom stimuleert de gemeente de ‘gezonde sportkantine’.

Elk kind in Gouda heeft aan het einde van de basisschoolleeftijd het zwem-ABC.

De gemeente maakt met Sport.Gouda afspraken over terugdringen van de wachtlijsten voor zwemlessen.

Het Groenhovenbad is toegankelijk voor recreanten van alle leeftijdsgroepen. De gemeente Gouda maakt afspraken met Sport.Gouda over de toegangstijden en (abonnements)tarieven van het zwembad. Voor alle inwoners gelden dezelfde tarieven. De gemeente Gouda maakt met Sport.Gouda ook afspraken over het opleiden en inzetten van vrijwilligers om in de zomerperiode langere openingstijden van het buitenbad mogelijk te maken.