Toekomstbestendig waterbeheer

‘Leven met water’ raakt Gouda in bijzondere mate. Door versteende gebieden en de toename van extreme buien ontstaat steeds vaker overlast en schade. De extremen merken we ook in lange droge, hete periodes. Daarom is het noodzakelijk dat de gemeente een strategie ontwikkelt. Dit vraagt goede samenwerking met de waterschappen.
Er moet een plan komen waarin de gemeente en het waterschap het watersysteem als één systeem beschouwt, los van de verschillende verantwoordelijkheden. Waterschappen kunnen meer binnenstedelijk investeren dan ze tot nu toe doen, immers het merendeel van hun inkomsten komt uit de bebouwde omgeving. Vervolgens kan met dit plan de samenwerking worden gezocht met de provincie en het deltaprogramma, om de noodzakelijke financiering van de projecten rond te krijgen.

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?

Inwoners hebben een belangrijke rol als het gaat om waterberging. De gemeente gaat samen met de diverse werkgroepen door met stimuleren van bewustwording op dit punt (actie steenbreek).

Er wordt zoveel mogelijk ingezet op een aparte afvoer en gebruik van regenwater.

De gemeente blijft de aanleg van groene-blauwe daken (financieel) stimuleren en geeft zelf het goede voorbeeld. Daarmee werken we in Gouda aan meerdere doelstellingen tegelijk: waterberging, verkoeling, biodiversiteit en zonnepanelen leveren meer rendement.

De waterberging in de binnenstad van Gouda wordt vergroot door het heropenen van oude grachten.

Resultaten

Zwerfvuil een terugkerende ergenis?

Niemand zal ontkennen dat zwerfafval als één van de grote ergernissen…
9 september 2022/door Gert van den Brink

In Beeld: Daphne Steenbergen

15 februari 2022/door ChristenUnie Gouda

Ja-jasticker komt eraan in Gouda

AD Groene Hart 24 januari 2022
25 januari 2022/door ChristenUnie Gouda

Gouda van het gas af?

23 november 2021/door Gert van den Brink

Biodiversiteit in Gouda

4 oktober 2021/door Gert van den Brink

Regionale Energie Strategie 1.0 vastgesteld in Regio Midden-Holland

800e blogDe gemeenteraden van Bodegraven-Reeuwijk, Gouda,…
3 juli 2021/door Theo Krins

Zonnepaneel moet verwijderd worden van pand in binnenstad Gouda

Sinds december 2020 is op een speciale online kaart te zien…
11 mei 2021/door Theo Krins

In 2022 geen stinkende vrachtauto’s en minder auto’s in de binnenstad van Gouda!

Binnenkort geen stinkende vrachtauto’s meer in binnenstad en…
1 april 2021/door Theo Krins

Vliegtuigen boven Gouda; ChristenUnie gaat voor schonere luchtvaart

Ik schrijf vaker blogs over vliegtuigoverlast en vervuiling van…
26 februari 2021/door Christiaan Quik

Onrust over windmolens in het Groene Hart

Landelijk is bepaald dat de energietransitie in belangrijke mate…
22 januari 2021/door Theo Krins

Kaderplan Bodemdaling Binnenstad (KBB)

foto: Theo KrinsGouda heeft last van bodemdaling en daardoor…
29 oktober 2020/door Christiaan Quik

Gastblog; Nieuwe Energie

In deze gastblog is burgerraadslid Petra Hamm- van Bodegraven uitgenodigd…
14 maart 2020/door Christiaan Quik
Toon meer