Toekomstbestendig waterbeheer

‘Leven met water’ raakt Gouda in bijzondere mate. Door versteende gebieden en de toename van extreme buien ontstaat steeds vaker overlast en schade. De extremen merken we ook in lange droge, hete periodes. Daarom is het noodzakelijk dat de gemeente een strategie ontwikkelt. Dit vraagt goede samenwerking met de waterschappen.
Er moet een plan komen waarin de gemeente en het waterschap het watersysteem als één systeem beschouwt, los van de verschillende verantwoordelijkheden. Waterschappen kunnen meer binnenstedelijk investeren dan ze tot nu toe doen, immers het merendeel van hun inkomsten komt uit de bebouwde omgeving. Vervolgens kan met dit plan de samenwerking worden gezocht met de provincie en het deltaprogramma, om de noodzakelijke financiering van de projecten rond te krijgen.

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?

Inwoners hebben een belangrijke rol als het gaat om waterberging. De gemeente gaat samen met de diverse werkgroepen door met stimuleren van bewustwording op dit punt (actie steenbreek).

Er wordt zoveel mogelijk ingezet op een aparte afvoer en gebruik van regenwater.

De gemeente blijft de aanleg van groene-blauwe daken (financieel) stimuleren en geeft zelf het goede voorbeeld. Daarmee werken we in Gouda aan meerdere doelstellingen tegelijk: waterberging, verkoeling, biodiversiteit en zonnepanelen leveren meer rendement.

De waterberging in de binnenstad van Gouda wordt vergroot door het heropenen van oude grachten.