Theo Krins

Mijn naam is Theo Krins (1964). Vanaf 1985 woon ik in Gouda, waarvan de afgelopen 31 jaar – met veel plezier – in de wijk Goverwelle. Ik ben getrouwd met Marjan en samen hebben wij drie kinderen gekregen. Inmiddels zijn we ook opa en oma van drie kleinkinderen. In het dagelijks leven ben ik manager bij Scildon. Van jongs af aan heb ik een passie voor politiek. Van 1993 tot 1996 ik was ik landelijk voorzitter van RPF-jongeren. Daarvoor en daarna ben ik op allerlei manieren politiek actief geweest. Ook was ik in 2010 en 2017 namens de ChristenUnie kandidaat voor de Tweede Kamer. In de loop van de tijd raakte ik steeds meer betrokken bij de Goudse politiek. In 2007 ben ik raadslid geworden en sinds de verkiezingen in 2014 was ik tot juli 2021 tevens fractievoorzitter. Sinds 2018 was ik ook plaatsvervangend raadsvoorzitter, vice-voorzitter van het Presidium en voorzitter van de werkgeverscommissie. Na 14,5 jaar gemeentepolitiek heb ik in juli 2021 afscheid genomen van de gemeenteraad. Sinds 1 augustus 2021 ben ik voorzitter geworden van de Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda (SOG). Ik heb van het bestuur van de SOG de specifieke opdracht gekregen om de SOG toekomstbestendig te maken. Er waren op dit moment meerdere initiatieven namens de binnenstad en dat zorgde ervoor dat er een verdeeld geluid in de binnenstad dreigde te ontstaan. Vervolgens is er een voorstel gekomen om te komen tot een brede binnenstadorganisatie, waarin alle branches vertegenwoordigd zijn. Niet meer alleen de retail en de horeca, maar nu ook cultuur, groot winkelbedrijven, bedrijven (waaronder het stationsgebied) en vastgoed. Dit initiatief kon rekenen op breed draagvlak bij de stakeholders in de binnenstad en de gemeente Gouda. Op 3 november 2021 is de SBG opgericht. Vanuit de SBG (Samenwerkende Binnenstadondernemers Gouda) wil ik me met het bestuur inzetten voor de toekomst van de binnenstad. Daarbij is het van belang dat de branches goed met elkaar samenwerken en we vanuit een gemeenschappelijke visie en overtuiging met elkaar aan de slag zijn. Heel specifiek is het belangrijk dat het huidige kernwinkelgebied behouden blijft. Dat betekent dat we ons goed moeten profileren als unieke historische binnenstad waar het aantrekkelijk is om te ondernemen. Gouda is immers “Cheese Capital of The World”.

Contact

Boschpolderstraat 11
2807 LJ Gouda
06 51110419
mail@theokrins.nl