Schoolgebouwen

De ChristenUnie is blij dat steeds meer schoolpleinen groener worden. Wat de ChristenUnie is het streven dat op termijn iedere school een groen(er) schoolplein heeft. Hierdoor wordt het schoolplein een fijnere omgeving en kunnen we ook een extra impuls geven aan de klimaatbestendigheid van Gouda. Verder helpt het vergroenen van schoolpleinen ook tegen hittestress en vergroten we hiermee ook de biodiversiteit.

In de afgelopen tijd is een begin gemaakt met de uitvoering van het integraal huisvestingplan. Dit plan zorgt ervoor dat de gemeente op basis van geobjectiveerde criteria geld vrijmaakt voor renovatie en nieuwbouw van scholen. Veel scholen in Gouda stammen uit de jaren ’70 en hebben de komende tijd een opknapbeurt nodig. De ChristenUnie stimuleert dat we daarbij scholen verduurzamen. Wat de ChristenUnie betreft blijven we ook de komende periode hard werken aan de uitvoering van het integraal huisvestingsplan. Wanneer scholen een nieuwe locatie krijgen, is het belangrijk dat de school goed bereikbaar blijft voor de leerlingen uit de buurt van de oude locatie. Clustering van scholen kan leiden tot een efficiënter gebruik van bijvoorbeeld gymzalen en andere gemeenschappelijke voorzieningen. Wat de ChristenUnie betreft houden we daarbij wel rekening met de identiteit van scholen.

Scholen met een regiofunctie moeten goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer, zodat leerlingen op een veilige en duurzame manier hun school kunnen bereiken.

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?

Stimuleren van vergroening van schoolpleinen.

Continuering uitvoering integraal Huisvestingsplan in ten minste het tempo zoals opgenomen met blijvende focus op verduurzaming van Goudse scholen.

Voor zover de luchtkwaliteit daar aanleiding toegeeft moet de gemeente het tempo van het integraal huisvestingsplan versnellen om te voorkomen dat we investeren in een gebouw wat binnen niet al te lange tijd opnieuw op de schop moet en/of op termijn wordt gesloopt.

Zorg voor goede bereikbaarheid per openbaar vervoer van scholen voor middelbaar, mbo- en hbo-onderwijs.