De ChristenUnie wil minder bestuurlijke drukte. Bestuurlijke samenwerkingsverbanden zoals
gemeenschappelijke regelingen (WGR) vragen een kritische houding. De ChristenUnie is niet per
definitie tegen gemeenschappelijke regelingen, maar die dienen op z’n minst de mogelijkheid in
zich te hebben dat de individuele gemeente eigen beleid kan blijven formuleren. Ook is belangrijk
dat de raad zicht en controle houdt op besluiten die een WGR neemt.

De ChristenUnie wil de centrale functie van Gouda in de regio versterken. Voor de toekomst is het
van belang dat Gouda economisch een sterke stad blijft. Gouda werkt in het Groene Hart met
andere gemeenten samen via de Regio Midden-Holland (Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Zuidplas,
Waddinxveen en Krimpenerwaard), maar dat kan nog beter.
Uitgangspunt is niet fuseren maar samenwerken op vele terreinen, zoals Wmo, woningbouw,
economie, recreatie, water en duurzaamheid.