Zorgzame samenleving

Een gezond leven begint met een veilige plek om te wonen, slapen en te bewegen en voldoende gezond eten en drinken. Het is belangrijk om bij een gemeenschap te horen en toegang te hebben tot zorg. Goede zorg begint met oog hebben voor deze voorwaarden: een gezonde leefomgeving en voeding, sociale ontmoetingen, lichaamsbeweging en het voorkomen van langdurige stress.

Uitgangspunt van de ChristenUnie is dat elk mens waardevol is. Al het leven, in gaafheid en gebrokenheid, verdient het om tot bloei te komen, om te worden beschermd, om zorg te ontvangen en zorg te kunnen geven.

Er schuilt grote kracht in de samenleving. Bijna iedereen maakt deel uit van een of meerdere netwerken van mensen. De ChristenUnie waardeert deze netwerken waarin mensen elkaar kunnen steunen en naar elkaar omzien. Een mooi Gouds voorbeeld is IN-Gouda, een informeel netwerk die initiatieven om Gouwenaren te helpen stimuleert en afstemt. Naast de kracht van netwerken en informele zorg voor elkaar zorgt de gemeente voor passende ondersteuning en hulp aan mensen, die het niet redden op eigen kracht of met behulp van hun sociale netwerk.

De ChristenUnie gaat uit van “positieve gezondheid”. Dat betekent dat vooral gekeken wordt naar wat iemand wel kan. Activering van mensen en focus op het brede welbevinden is daarbij van belang, in plaats van het benadrukken van de beperking of alle aandacht geven aan ziekte en probleem. Met ‘herstel van het gewone leven’ wil de ChristenUnie blijvend investeren in preventie. Daarnaast zet de gemeente specifiek in op verschillende groepen inwoners, zoals oudere en jongere inwoners en inwoners met een beperking. We willen extra inzetten op wijkgerichte preventie en stimuleren van gezondheid, met oog voor de eigenheid en diversiteit van inwoners.

Zorgaanbieders digitaliseren steeds meer zorg. Zorg is mensenwerk en de fysieke ontmoeting tussen mensen is essentieel. De ChristenUnie wil dat fysieke en digitale zorg naast elkaar bestaan zodat E-Health ondersteunend is en geen vervanging. Samenwerking tussen de aanbieders van medische – en GGZ zorg (ZvW en Wlz), zorgverzekeraars, zorgkantoren en de gemeente is van belang voor de kwaliteit en de financiële houdbaarheid van de zorg.

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?

Positieve gezondheid moet leidend blijven als visie op het sociaal domein. 

 

Zelfregie met aandacht voor eigenaarschap, eigen kracht, motivatie en contacten is uitgangspunt in de ondersteuning. 

Resultaten