Zorgzame samenleving

Een gezond leven begint met een veilige plek om te wonen, slapen en te bewegen en voldoende gezond eten en drinken. Het is belangrijk om bij een gemeenschap te horen en toegang te hebben tot zorg. Goede zorg begint met oog hebben voor deze voorwaarden: een gezonde leefomgeving en voeding, sociale ontmoetingen, lichaamsbeweging en het voorkomen van langdurige stress.

Uitgangspunt van de ChristenUnie is dat elk mens waardevol is. Al het leven, in gaafheid en gebrokenheid, verdient het om tot bloei te komen, om te worden beschermd, om zorg te ontvangen en zorg te kunnen geven.

Er schuilt grote kracht in de samenleving. Bijna iedereen maakt deel uit van een of meerdere netwerken van mensen. De ChristenUnie waardeert deze netwerken waarin mensen elkaar kunnen steunen en naar elkaar omzien. De gemeente zorgt voor passende ondersteuning en hulp aan mensen, die het niet redden op eigen kracht of met behulp van hun sociale netwerk.

De ChristenUnie gaat uit van “positieve gezondheid”. Dat betekent dat vooral gekeken wordt naar wat iemand wel kan. Activering van mensen en focus op het brede welbevinden is daarbij van belang in plaats van het benadrukken van de beperking of alle aandacht geven aan ziekte en probleem. Met ‘herstel van het gewone leven’ wil de ChristenUnie blijvend investeren in preventie. Daarnaast zet de gemeente specifiek in op de verschillende groepen inwoners, zoals oudere en jongere inwoners en inwoners met een beperking. We willen extra inzetten op wijkgerichte preventie en activering, met oog voor de eigenheid en diversiteit van inwoners.

Zorgaanbieders digitaliseren steeds meer zorg. Zorg is mensenwerk en de fysieke ontmoeting tussen mensen is essentieel. De ChristenUnie wil dat fysieke en digitale zorg naast elkaar bestaan zodat E-Health ondersteunend is en geen vervanging. Samenwerking tussen de aanbieders van medische – en GGZ zorg (ZvW en Wlz), zorgverzekeraars, zorgkantoren en de gemeente is van belang voor de kwaliteit en de financiële houdbaarheid van de zorg.

Resultaten

Hotelboot vluchtelingen raakt verder bewoond

AD Groene Hart
24 december 2021/door ChristenUnie Gouda

Gezond leven doe je samen!

25 september 2021/door ChristenUnie Gouda

Blijvende aandacht voor 50+ers

Onlangs maakte Gouda 50+ bekend  niet mee te doen aan de raadsverkiezingen…
21 augustus 2021/door ChristenUnie Gouda

Jeugdhulp op het VO in Midden-Holland gaat definitief verder

Pilot JeugdOndersteuning op school is geslaagdVanaf 1 augustus…
23 juni 2021/door ChristenUnie Gouda

Sneltesten voor eindexamenkandidaten en hulp bij zelftesten

Op 12 mei is vanuit de gemeente Gouda weer een informatie memo…
13 mei 2021/door Theo Krins

Zonder vrijwilligers gaat in Gouda letterlijk het licht uit

 
1 februari 2021/door ChristenUnie Gouda

Start Centraal meldpunt dak- en thuislozen in Gouda

Op 4 januari 2021 is het Centraal meldpunt dak- en thuislozen…
5 januari 2021/door ChristenUnie Gouda

Eén toegang voor alle sociale hulpvragen bij gemeente Gouda

Sinds 4 januari 2021 is er voor Gouwenaars één centrale toegang…
4 januari 2021/door ChristenUnie Gouda

Gouda sluit zich aan bij Coalition of the Willing

Stichting Vluchteling luidde enige tijd geleden de noodklok.…
11 december 2020/door Theo Krins

Gouda wil onder voorwaarden vluchtelingenkinderen opvangen

In maart heeft de fractie van de ChristenUnie samen met D66,…
30 april 2020/door Theo Krins

Gouda moet ook vluchtelingenkinderen opvangen

AD, 10 maart 2020
11 maart 2020/door ChristenUnie Gouda

Kwetsbare kinderen uit vluchtelingenkampen Griekse eilanden naar Gouda?

Leiden wil 25 kinderen opvangen: ‘Wij kunnen dit aan’

Seksuele uitbuiting

Er…
9 maart 2020/door Theo Krins
Toon meer

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?

Positieve gezondheid moet leidend blijven als visie op het sociaal domein.

Zelfregie met aandacht voor eigenaarschap, eigen kracht, motivatie en contacten is uitgangspunt in de ondersteuning.