Oog voor Onderwijs

Kinderen en jongeren zijn de toekomst! Hun ontwikkeling en welbevinden zijn van groot belang. De gemeente Gouda moet daarom inzetten op veilige gezinnen, veilige scholen en veilige buurten. De ChristenUnie wil dat kinderen zo dicht mogelijk bij huis, in hun eigen woonplaats goed onderwijs en de juiste zorg kunnen krijgen, ook zij die extra ondersteuning nodig hebben. Onderwijs, zorg en ondersteuning in Gouda moet passen bij de cultuur, identiteit en achtergrond van het gezin.