Ruimte om te ondernemen

Een sterke economie zorgt voor een bloeiende en bedrijvige stad en voor werkgelegenheid. Ondernemers zijn onmisbaar voor werkgelegenheid, de lokale economie, innovatie en leefbaarheid. De ChristenUnie vindt het daarom belangrijk dat de gemeente Gouda zich opstelt als partner voor ondernemers.

De beschikbaarheid van goed geschoold personeel is van vitaal belang voor de economie. De ChristenUnie wil dat het onderwijs en de arbeidsmarkt beter op elkaar aansluiten. De gemeente moet zich daar samen met ondernemers en onderwijsinstellingen voor inzetten.

Op dit moment is al sprake van een nauwe samenwerking tussen Gouda Onderneemt! en de gemeente Gouda. De ChristenUnie ziet graag dat de goede samenwerking ook in de komende periode wordt gecontinueerd en waar nodig versterkt. De ChristenUnie is blij met het OndernemersFonds Gouda en met het recente besluit omdat te continueren voor de komende jaren.

Gouda moet goed bereikbaar zijn. Het wegennet rond Gouda is de verantwoordelijkheid van de provincie. De gemeente dient daarom volop te lobbyen om ervoor te zorgen dat het verkeer rond Gouda minder vaak vaststaat. Als er werkzaamheden zijn in de openbare ruimte, worden ondernemers daarbij vooraf betrokken. Zo kan de overlast beperkt worden. Ook bij evenementen op de markt

De ChristenUnie vindt het belangrijk om bij aanbestedingen ook kleine lokale ondernemers een kans te geven. Dit kan door opdrachten op kleinere schaal aan te bieden en actief bekend te maken in Gouda.

Resultaten

Gouda staat er financieel prima voor

AD Groen Hart
10 november 2021/door ChristenUnie Gouda

Achter de Waag wordt aangepakt!

              …
22 september 2021/door Theo Krins

Doe mee aan belangrijk onderzoek voor de binnenstad van Gouda!

Gemeenten en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor…
11 september 2021/door Theo Krins

De SOG en VVV: twee verenigingen met een geheel eigen koers in Gouda

Om de Goudse binnenstad te promoten zijn verschillende instanties…
28 augustus 2021/door Theo Krins

Midzomermarkt staat wachtrij voor winkels in de weg

Het was de verrassing van de maand: De midzomermarkt mag dit…
24 augustus 2021/door Theo Krins

Binnenstad in Gouda moet beter!

Tijdens de zomervakantie ben ik op vakantie geweest in Noord-Frankrijk.…
18 augustus 2021/door Theo Krins

Zonnepaneel moet verwijderd worden van pand in binnenstad Gouda

Sinds december 2020 is op een speciale online kaart te zien…
11 mei 2021/door Theo Krins

Frisse start voor de Goudse binnenstad!

Het is een zware tijd geweest voor de binnenstad van Gouda en…
1 mei 2021/door Theo Krins

In 2022 geen stinkende vrachtauto’s en minder auto’s in de binnenstad van Gouda!

Binnenkort geen stinkende vrachtauto’s meer in binnenstad en…
1 april 2021/door Theo Krins

Nieuwe ondernemersenquête in Gouda

Op 15 mei is er weer een memo verschenen vanuit de gemeente…
18 mei 2020/door Theo Krins

Actieprogramma Zakencoalitie is ondertekend!

De fractievoorzitters van de onderhandelende politieke partijen…
29 september 2016/door Theo Krins

Ondernemersfonds vraagt creatieve inzet en actieve bijdrage

Woensdag was er een informatiebijeenkomst van de SOG (Samenwerkende…
18 maart 2009/door Theo Krins

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?

Het uitgangspunt van de gemeente als partner van ondernemers is ‘ja-mits’ in plaats van ‘nee-tenzij’.

Deregulering en een gastvrije benadering voor ondernemers die zich in Gouda willen vestigen.

Procedures voor het verkrijgen van vergunningen moeten niet onnodig lang duren, maar ondernemers moeten waar mogelijk snel duidelijkheid krijgen.

Bij aanbestedingen zet de gemeente zoveel mogelijk in op het inschakelen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Sociale ondernemers krijgen een grotere kans bij aanbestedingen en overheidsinkoop; Bij alle aanbestedingen is social return een voorwaarde.

Lokale bedrijven krijgen meer mogelijkheden om mee te dingen bij gemeentelijke aanbestedingen.

Inkoop vindt lokaal en/of regionaal plaats, als dit niet aanbestedingsplichtig is en niet tot (substantiële) extra kosten leidt.

Bij werkzaamheden in de openbare ruimte worden ondernemers nauw betrokken.

Gouda stimuleert goede onderlinge samenwerking tussen ondernemers met (vrijwillig of verplicht) parkmanagement.

De aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en andersom wordt gestimuleerd door bijvoorbeeld te blijven deelnemen aan het Centrum voor Innovatief vakmanschap Smart technology (CIVst).