Ondermijning: verwevenheid tussen boven- en onderwereld

Ook in Gouda moeten we ons bewust zijn van de invloed van grootschalige criminele organisaties. Criminelen gebruiken vastgoed om crimineel verkregen gelden wit te wassen. Door een oplettende houding van het gemeentebestuur kunnen we deze ontwikkelingen op het spoor komen. Bijvoorbeeld door aandacht te schenken aan het gebruik van winkelpanden (kap- en massagesalons) of horecapanden die aanwezig zijn op een manier die nauwelijks rendement kan opleveren.
De gemeente werkt nauw samen met het RIEC (Regionale Informatie en Expertise Centra).
De ChristenUnie is er voorstander van om waar mogelijk gebruik te maken van een zogeheten Bibob-toets. Deze wordt nu al toegepast in de horeca, maar zou in risicogebieden breder kunnen worden toegepast, bijvoorbeeld ten aanzien van kapperszaken, nagelstudio’s en dergelijke.

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?

De ChristenUnie is er voorstander van de wet Bibob gericht en zo veel als mogelijk is, in te zetten, daarbij moet de doorlooptijd van Bibob-trajecten zo kort mogelijk zijn om ondernemers niet onnodig te belemmeren door bureaucratie.

De gemeente betrekt de inwoners actief bij het herkennen van en signalering van (vermoedens van) ondermijnende activiteiten en het melden hiervan.

De gemeente zorgt voor een helder aanspreekpunt waar ondernemers (anoniem) vermoedens van ondermijning kunnen melden.