Noor Oosterom – de Boo

Wat doe je in je dagelijkse leven, wat is je expertise?  

Ik werk als leerkracht in het Basisonderwijs, parttime, op een school hier in Gouda. De andere dagen ben ik bij onze jongste dochter thuis en onderhoud ik diverse sociale contacten. 

 Waar kunnen we je tegenkomen in Gouda? 

Op het schoolplein van mijn kinderen, op zondag (zo mogelijk in deze tijd…) in de Lichtwijzer (CGK Gouda)  

Wat wil je bereiken voor Gouda? 

Een fijne, veilige stad voor kinderen waar ze met plezier naar de school van hun keuze kunnen gaan. Een stad waar voldoende speelgelegenheid en groen is, met uitnodigende schoolgebouwen en speelpleinen en waar activiteiten na schooltijd gefaciliteerd worden (denk aan de Brede School, sport, cultuur).  

Onderwerpen

Contact

P.a. Huis van de Stad
Burgemeester Jamesplein 1
2803 PG Gouda
martijn.riet@cugouda.nl

Socials