Monumentenbeleid

Het historische karakter van Gouda moet zorgvuldig bewaard blijven. Het is een belangrijke aantrekkingskracht van de stad. De ChristenUnie wil dat de gemeente een actieve rol op zich neemt bij de herbestemming van monumentale gebouwen. De historische binnenstad zou nog aantrekkelijker kunnen worden wanneer meer monumenten hun oorspronkelijke kleur terugkrijgen. In Delft is in samenwerking met vrijwilligers onderzoek gedaan naar de zogeheten ‘kleuren van Delft’. De ChristenUnie zou graag zien dat de gemeente Gouda een vergelijkbaar initiatief aanjaagt zodat duidelijk wordt wat de ‘kleuren van Gouda zijn en huiseigenaren worden gestimuleerd om panden in de originele kleuren te schilderen.

Leegstand en verloedering is iedereen een doorn in het oog. De gemeente moet dit tegengaan door onderhoud te stimuleren, eventueel met een lening onder voorwaarden.
Gouda moet trots zijn op haar kerken. Ze behoren tot ons culturele erfgoed, hebben onze identiteit bepaald en zijn blikvangers in onze stad. Er is inmiddels een kerkenvisie opgesteld. De ChristenUnie wil graag dat de gemeente Gouda zich ook de komende periode blijft inzetten voor kerken.

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?

De ChristenUnie wil dat de gemeente zich proactief opstelt bij (dreigende) verloedering en (langdurige) leegstand.

De ‘kleuren van Gouda’ moeten in kaart gebracht worden zodat het kleurenpalet in de binnenstad diverser en authentieker wordt.

Waar nodig verstrekt de gemeente leningen om onderhoud aan monumentale panden mogelijk te maken.

De gemeente geeft uitvoering aan de kerkenvisie en denkt actief mee over bijvoorbeeld de herbestemming van de Gouwekerk, daarbij wordt steeds gezocht naar de juist balans tussen behoudt van originele kenmerken enerzijds en de wens om herbestemming praktisch haalbaar te maken anderzijds.