Mirjam Roos

Wat doe je in je dagelijkse leven, wat is je expertise?  

Mijn naam is Mirjam Roos. Mijn belangrijkste taak in het dagelijks leven is moeder zijn van vier kinderen. Daarnaast ben ik sinds juni actief als burgerraadslid voor de Goudse ChristenUnie. Dat doe ik vanuit mijn expertise als adviseur Ruimtelijke Ordening. Ik heb voor verschillende gemeentes gewerkt aan bestemmingsplannen en bouwprojecten. In de raad houd ik me daar opnieuw mee bezig. 

 Waar kunnen we je tegenkomen in Gouda? 

Ik woon in Bloemendaal en onze kinderen zitten op de Calvijnschool en het Coornhert Gymnasium. Ik heb de afgelopen jaren voor mijn opleiding voor docent Nederlands les gegeven op het Driestar College en de Goudse Waarden. Ik ken dus verschillende scholen in Gouda. Daarnaast kom ik heel graag bij de bibliotheek in de Chocoladefabriek, om stapels boeken te halen. Wij zijn lid van de Sint Jansgemeente. 

Wat wil je bereiken voor Gouda? 

Ik wil graag dat iedereen in Gouda een passend thuis in een fijne leefomgeving heeft. Daarvoor is het nodig de komende jaren heel veel woningen te maken, in bestaande gebouwen of nieuwbouw. Ik wil extra aandacht vragen voor mensen die nu klem zitten, omdat ze op een wachtlijst staan, een aangepaste woning nodig hebben of niet kunnen doorstromen.  

Voor een fijne leefomgeving is het belangrijk dat er ruimte is voor ontmoeting: speeltuintjes, parken en wandelroutes, die voor iedereen toegankelijk zijn. Gouda moet ook rekening houden met de klimaatverandering: hittegolven, droogte en hoosbuien. Daarom wil ik dat er veel groen en waterberging wordt aangelegd én goed onderhouden. Voor fietspaden en stoepen is onderhoud eveneens belangrijk. Uiteindelijke moeten we toe naar veilige en duurzame mobiliteit: zoveel mogelijk fietsen, wandelen en schoon openbaar vervoer. 

Ik wil graag dat Gouda de komende jaren bouwt aan een toekomst voor iedereen! 

Contact

P.a. Huis van de Stad
Burgemeester Jamesplein 1
2803 PG Gouda
06-47957282
mirjam.roos@cugouda.nl