Minder regels

De overheid doet wat ze zegt en zegt wat ze doet. Dit is de basis van goed bestuur en integer leiderschap en nodig voor een bloeiende samenleving. Mensen moeten daarnaast zelf verantwoordelijkheid nemen. De ChristenUnie wil dat de gemeente Gouda duidelijk en eerlijk is over de eigen taken en keuzes.

De ChristenUnie zet in haar raadswerk in op luisteren, samenwerken en concrete zaken voor de stad realiseren. Of we deelnemen aan een coalitie is daarbij niet doorslaggevend. Onze standpunten in de raad worden bepaald door ons verkiezingsprogramma en zijn gebaseerd op de uitgangspunten van de partij.
We kiezen voor oplossingen die op de lange termijn goed zijn voor de gemeenschap.

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?

Het vinden en begrijpen van de regelgeving eenvoudiger maken.

Zo veel mogelijk het principe van één aanspreekpunt realiseren.

Het instellen van een leesbaarheidstoets bij nieuwe of gewijzigde regelgeving.

Inspanningen steunen om brieven en formulieren van de gemeente leesbaar te maken.

De mogelijkheid bieden om in bijzondere gevallen af te wijken van de vastgestelde regels als die onbedoelde effecten hebben. Dat kan door zogenaamde hardheidsclausules op te nemen in verordeningen waar dat nog niet is gebeurd.

Het college stelt regels voor die geschrapt, vereenvoudigd of samengevoegd kunnen worden.

Eenvoudig leesbare schriftelijke communicatie met inwoners (taalniveau B1).