Mantelzorgers

Dagbesteding en respijtzorg zijn belangrijk om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. Daarom zet de ChristenUnie in op respijtzorg, waardering van de mantelzorger en het proactief benaderen van mensen die, soms zonder dat ze het zelf weten, mantelzorger zijn geworden.

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?

 De gemeente Gouda behoudt een ruim aanbod in mantelzorgondersteuning, waaronder een respijtzorg voorziening.

De ChristenUnie wil de specifieke ondersteuning voor jonge mantelzorgers behouden en versterken. Jongeren die zorgtaken moeten combineren met school of studie, moeten op de hoogte zijn van beschikbare steun.

De gemeente wijst mensen die mantelzorger zijn of worden actief op ondersteuning.
De gemeente zorgt voor goede aansluiting van informele zorg op de formele zorg.
De gemeente Gouda minimaliseert de regels en drempels bij het aanvragen van een mantelzorgwoning.

Resultaten