Maatschappelijke Opvangvoorzieningen en mensen met psychische problematiek.

De gemeente heeft de verplichting mensen die door wat voor oorzaak dan ook geen dak boven het hoofd hebben, opvang te bieden. Opvang heeft als doel te voorzien in basisbehoeften, mensen tot rust te laten komen en vervolgens te begeleiden naar noodzakelijke hulp en uiteindelijk weer naar zelfstandigheid.

Het is van groot belang dat mentale problemen bespreekbaar zijn. Het initiatief hiervoor kan worden genomen door sociale teams in nauwe samenwerking met de eerstelijnsgezondheidszorg in de wijk en de Factteams van de GGZ. De gemeente steunt de sociale teams hierbij. De gemeente steunt en stimuleert buurthuizen en buurtnetwerken en activiteiten voor psychische kwetsbare mensen. De ChristenUnie ziet een groot belang om door buurthuizen ontmoeting te faciliteren en eenzaamheid tegen te gaan. Eenzaamheid en doelloosheid kunnen makkelijk bijdragen aan het uit de hand lopen van gewone psychische processen, bijvoorbeeld doordat er niemand terugpraat, mensen zich niet aangeraakt voelen. Buurtbewoners kunnen worden betrokken bij een repaircafé, een handwerkgroep of een leesclub. Samenwerking tussen wijkagenten, huisartsen, wijkverpleegkundigen, meldpunt Zorg en overlast, Factteams (GGZ) en sociale teams van de gemeenten zijn van groot belang, zowel voor het signaleren van psychische nood van mensen in de wijk als voor het signaleren van structurele factoren die stress en eenzaamheid bevorderen.

Mensen met ‘verward gedrag’ zorgen in toenemende mate voor overlast. De ChristenUnie is blij dat er Gouwe Huse worden gerealiseerd om deze mensen op een passende wijze op te vangen, met toezicht en in een rustige omgeving waardoor overlast in woonwijken afneemt.

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?

Er is voldoende en adequate opvang voor dak- en thuislozen. Niemand in Gouda slaapt buiten zijn/haar wil op straat.

Opvang is zo kort en zo sober mogelijk; cliënten worden gestimuleerd via een hulptraject stappen te zetten om het eigen leven weer op te pakken.

De ChristenUnie is voorstander van het concept ‘Wonen eerst’ voor dakloze mensen met meerdere problemen. Daarbij is maatwerk nodig, voor iedere doelgroep.
Terug in dakloosheid wordt (zoals reeds ingezet) voorkomen door een “waakvlamfunctie”.
Jongere daklozen blijven apart gehuisvest.

De gemeente zorgt voor (eventueel tijdelijke) woonvormen voor mensen met een acute woonbehoefte, bijvoorbeeld door scheiding of schulden.
De gemaakte afspraken met de GGZ en in het Zorg – en Veiligheidshuis worden gemonitord en waar nodig aangescherpt. De gemeente blijft inzetten, in het kader van het hervinden van de eigen kracht, op zelfhulpgroepen voor mensen met verward gedrag en op de beschikbaarheid van woonruimte;
De politie, de GGZ, de Spoedeisende Hulp-afdeling van het ziekenhuis en de wijkteams blijven inzetten op een goede samenwerking en maken afspraken over wat te doen bij het aantreffen van mensen met verward gedrag. Nadrukkelijk moet worden voorkomen dat deze mensen in een politiecel terecht komen.
We investeren in beschermd wonen en in de zorg voor mensen met GGZ-problematiek die thuis wonen: 24/7 ambulante psychische zorg in de wijk en intensievere samenwerking tussen GGZ, huisartsen, maatschappelijke opvang, woningcorporatie, schuldhulpverlening en andere zorg- en hulpverleners en herstelgroepen.

Resultaten

Verloskunde blijft in Zoetermeer!

Vandaag werd bekend dat de afdeling Verloskunde toch blijft in…
18 april 2024/door Mirjam Roos

Zorgen om bevallen in Gouda

Is er straks nog wel voldoende plek om in Gouda te bevallen?…
15 februari 2024/door Mirjam Roos

Van betekenis zijn…

‘..geroepen om present te zijn vanuit mijn geloof. Om te werken…
12 maart 2022/door ChristenUnie Gouda

Wie is er naïef?

Een bericht op onze social media kanalen heeft nogal stof doen…
11 maart 2022/door Wout Schonewille

Laat je stem horen

Een dag na de laatste raadsvergadering stond ik op met het nieuws…
10 maart 2022/door ChristenUnie Gouda

Gastblog: Van onschatbare waarde

Van onschatbare meerwaarde
Vandaag regende…
2 maart 2022/door ChristenUnie Gouda

Gastblog: Ergens geen mening over hebben durf je het aan?

Uitgesteld oordeel

Daar lag hij. Een man van begin veertig,…
28 februari 2022/door ChristenUnie Gouda

Gastblog: Wil je gezond zijn?

Is het jou ook opgevallen? Gezondheid is meer dan ooit een thema.…
22 februari 2022/door ChristenUnie Gouda

in Beeld: Lennart Visser

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/oAJMJLbswyQ"…
8 februari 2022/door ChristenUnie Gouda

‘Noodwet nodig om de bouw van ouderenwoningen te versnellen’

Er is een noodwet nodig om de bouw van onder meer ouderenwoningen…
2 februari 2022/door ChristenUnie Gouda

Alleen Goudse Poort in beeld als AZC

Bron: AD-GH 18 januari 2022
18 januari 2022/door ChristenUnie Gouda

Hotelboot vluchtelingen raakt verder bewoond

AD Groene Hart
24 december 2021/door ChristenUnie Gouda
Toon meer