Liesbeth Domen

Wat doe je in je dagelijkse leven, wat is je expertise?  

Naast echtgenoot en moeder van drie zonen, ben ik directrice van de Protestants Christelijke Livingstoneschool te Gouda. Op deze basisschool streven we met een mooi team van onderwijsprofessionals vanuit onze christelijke identiteit naar kwalitatief goed onderwijs. Elke schooldag leren we kinderen het leven te leren en te ontdekken door hen te helpen opgroeien in deze complexe wereld waarin zij uniek en talentvol zijn. Zij zijn de nieuwe generatie! Verbinding, vertrouwen, transparantie en geloof zijn kernwaarden waar vanuit ik elke dag leef en werk.

Waar kunnen we je tegenkomen in Gouda? 

Doordeweeks geef ik graag een rondleiding op de Livingstoneschool, op de zaterdag haal ik met mijn gezin de boodschappen op de markt en op zondag bezoek ik de Oostpoort.

Wat wil je bereiken voor Gouda? 

Gouda heeft al veel bereikt. Het is een mooie stad die bruist. Het heeft alle mogelijkheden van een stad, maar de gezelligheid van een dorp. Ik hoop dat Gouda dit blijft behouden. Hierin past dat elk Gouds kind (passend/inclusief) onderwijs krijgt in de eigen stad Gouda, zonder daar kilometers voor te hoeven rijden. Met zoveel goede scholen in een stad waar saamhorigheid zo belangrijk is en zoveel goede initiatieven zijn, moet dit mogelijk zijn. Daarnaast hoop ik dat in Gouda al die goede scholen meer samenwerken en gebruik maken van elkaar expertise, zodat goed onderwijs voor elk kind mogelijk blijft.

Contact

P.a. Huis van de Stad
Burgemeester Jamesplein 1
2803 PG Gouda
liesbeth.domen@cugouda.nl