Laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid

In Gouda is 9% van de inwoners laaggeletterd. Dit betreft dus bijna 1 op de 10 Gouwenaren (!). Laaggeletterdheid heeft grote gevolgen en kan bijvoorbeeld leiden tot werkloosheid en schulden.

De ChristenUnie wil graag dat iedereen mee kan doen en vindt het dan ook belangrijk om de strijd tegen laaggeletterdheid te intensiveren.

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?

De ChristenUnie ziet voor de gemeente een stimulerende rol, en waar nodig faciliterend, om projecten te ondersteunen op het vlak van het bevorderen van leesvaardigheid, bijvoorbeeld door ondersteuning van leesclubs en taal- en leesstimuleringsprogramma’s in samenwerking met scholen en Bibliotheek Gouda.

Er komt een structurele financiering voor het Taalhuis.

De gemeente screent mensen die aan de balie komen op laaggeletterdheid.

De gemeente zoekt de samenwerking met sociale teams, UWV, woningbouwcorporaties en dergelijke zodat ook derden screenen op laaggeletterdheid.

Inwoners die laaggeletterd zijn worden doorverwezen naar het Taalhuis.

De gemeente stimuleert werkgevers om ook op de werkvloer laaggeletterdheid aan te pakken, bijvoorbeeld via het werkgeversservicepunt.

Samen met de bibliotheek en vrijwilligersinitiatieven blijven cursussen en/of hulp aangeboden om mensen zo nodig meer digitaal-vaardig te maken.