Zorg voor inwoners in kwetsbare situaties

De ChristenUnie is groot voorstander van zorg die dichtbij is georganiseerd. Zorg op een menselijke schaal, bereikbaar en met een menselijk gezicht. Kwetsbaarheid is een kenmerk van het menselijk bestaan, daarom zijn we aan elkaar gegeven zodat we elkaar kunnen helpen.

De ChristenUnie wil dat er gedacht wordt vanuit de zorgvraag van inwoners. De start van de integrale toegang in de afgelopen periode is daarbij van groot belang. We willen blijvend aandacht vragen voor het weghalen van schotten, terugdringen van bureaucratie en voorkomen van onnodige werkprocessen. Bij aanvragen van inwoners voor ondersteuning door de gemeente wordt een gesprek gevoerd met de aanvrager, samen met andere gezinsleden, mantelzorgers en/of een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Resultaten

Hotelboot vluchtelingen raakt verder bewoond

AD Groene Hart
24 december 2021/door ChristenUnie Gouda

Gezond leven doe je samen!

25 september 2021/door ChristenUnie Gouda

Blijvende aandacht voor 50+ers

Onlangs maakte Gouda 50+ bekend  niet mee te doen aan de raadsverkiezingen…
21 augustus 2021/door ChristenUnie Gouda

Jeugdhulp op het VO in Midden-Holland gaat definitief verder

Pilot JeugdOndersteuning op school is geslaagdVanaf 1 augustus…
23 juni 2021/door ChristenUnie Gouda

Sneltesten voor eindexamenkandidaten en hulp bij zelftesten

Op 12 mei is vanuit de gemeente Gouda weer een informatie memo…
13 mei 2021/door Theo Krins

Zonder vrijwilligers gaat in Gouda letterlijk het licht uit

 
1 februari 2021/door ChristenUnie Gouda

Start Centraal meldpunt dak- en thuislozen in Gouda

Op 4 januari 2021 is het Centraal meldpunt dak- en thuislozen…
5 januari 2021/door ChristenUnie Gouda

Eén toegang voor alle sociale hulpvragen bij gemeente Gouda

Sinds 4 januari 2021 is er voor Gouwenaars één centrale toegang…
4 januari 2021/door ChristenUnie Gouda

Gouda sluit zich aan bij Coalition of the Willing

Stichting Vluchteling luidde enige tijd geleden de noodklok.…
11 december 2020/door Theo Krins

Gouda wil onder voorwaarden vluchtelingenkinderen opvangen

In maart heeft de fractie van de ChristenUnie samen met D66,…
30 april 2020/door Theo Krins

Gouda moet ook vluchtelingenkinderen opvangen

AD, 10 maart 2020
11 maart 2020/door ChristenUnie Gouda

Kwetsbare kinderen uit vluchtelingenkampen Griekse eilanden naar Gouda?

Leiden wil 25 kinderen opvangen: ‘Wij kunnen dit aan’

Seksuele uitbuiting

Er…
9 maart 2020/door Theo Krins
Toon meer

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?

Gouda blijft gebruik maken van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid.

Integrale afwegingen worden gemaakt vanuit alle beleidsdomeinen.

Zorgvragers hebben de keuze uit Zorg-in-natura (ZIN) of een persoonsgebonden budget (pgb) om zorg in de eigen context te garanderen. Bij de inkoop van zorg in nature blijft keuzevrijheid en identiteitsgebonden zorg van belang.

Er is structureel overleg tussen kerken (diaconieën) en andere religieuze instellingen en de gemeente om deze instellingen een volwaardige plaats te geven in de sociale structuur van Gouda.

De gemeente behoudt een goede en onafhankelijke cliëntondersteuning, een toegankelijke klachtenprocedure en ombudsfunctie.