Oog voor Klimaat en milieu

De ChristenUnie wil zuinig zijn op de Schepping. Daarom moeten we stoppen met energie verspillen en in plaats daarvan duurzaam energie opwekken. Daarbij is het voor de ChristenUnie belangrijk om mensen niet op hoge kosten te jagen. Energiearmoede is een groot probleem en moet voorkomen of opgelost worden. Voor de ChristenUnie is maatwerk belangrijk, ook als het gaat om het isoleren en duurzaam maken van woningen.