Ineke Schaddelee – van Bodegraven

Wat doe je in je dagelijkse leven, wat is je expertise?  

In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij de Algemene Rekenkamer te Den Haag als Financial en IT-Auditor. De Algemene Rekenkamer onderzoekt of de rijksoverheid publiek geld zinnig, zuinig en zorgvuldig uitgeeft. Ik ben, met mijn team, verantwoordelijk voor de controle van de financiële verantwoording van een Ministerie. 

 Waar kunnen we je tegenkomen in Gouda? 

Sinds 2003 wonen we met veel plezier in Gouda, in de wijk Plaswijck. Ik ben een echte wandelaar, grote kans dat je mij al wandelend door Gouda of het nabijgelegen Reeuwijk tegenkomt. Daarnaast zwem ik regelmatig in het Groenhovenbad en sport ik bij SportCity.   

Al jaren draag ik de ChristenUnie een warm hart toe. Sinds 2017 ben ik actief als bestuurslid voor de ChristenUnie in Gouda, in diverse rollen, zoals penningmeester en secretaris en op die manier actief betrokken op Gouda.  

Regelmatig ben ik te vinden op het schoolplein van de Johannes Calvijnschool en ook als MR-lid ben ik betrokken bij deze school. Wekelijks fiets ik ook heel wat kilometers door Gouda, om mijn vier dochters te brengen naar en te halen van hun sportclubs, muzieklessen, jeugdclubs, koor, vriendinnetjes en andere activiteiten. Op die manier heb ik heel wat andere ouders, verenigingen en vrijwilligers leren kennen.  

Wat wil je bereiken voor Gouda? 

Vanuit mijn kennis en ervaring wil ik mij inzetten voor de onderwerpen Sport, Cultuur en Economie.   

Sport en cultuur zijn beiden onmisbaar voor vorming en het welbevinden van kinderen. Ook volwassenen hebben baat bij sport en cultuur, ter bevordering van gezondheid en een maatschappelijk actieve rol, tot op hoge leeftijd.   

Ik wil mij inzetten voor laagdrempelige toegang tot sport- en culturele activiteiten, zodat iedereen mee kan doen. Hierbij wil ik gebruik maken van de bestaande structuren en organisaties, zoals bijvoorbeeld van Sport.gouda, Cultuurhuis Garenspinnenrij en de Brede School, maar wil ik ook inzetten op verbreding van het huidige beleid. Ik wil mij inzetten voor buitensportvoorzieningen in de wijk, afgestemd op verschillende doelgroepen. Dit ter bevordering van ontspanning, sociale cohesie en een gezonde leefstijl.   

Gouda is de laatste jaren aantrekkelijker geworden voor ondernemers en toeristen. Ik wil mij inzetten om Gouda nog meer op de kaart te zetten en het ondernemersklimaat te versterken. Daarbij is een goede infrastructuur van belang, ik wil inzetten op een goede bereikbaarheid met het OV en fiets-, vaar- en wandelroutes, in samenwerking met de regio. De ChristenUnie steunt de citymarketing strategie en wil bestaande netwerken, zoals SBG, Gouda Bruist en de wijkteams benutten om Gouda nog aantrekkelijker te maken.   

Het is van belang dat de gemeente Gouda goede voorwaarden schept om lokaal en regionaal (maatschappelijk) verantwoord ondernemerschap te stimuleren en innovatie in het MKB te bevorderen. Voor ondernemers moet er één (digitaal) loket zijn waar men met alle (aan)vragen terecht kan. Bij de plannen van herinrichting of renovatie van de openbare ruimte betrekt de gemeente ondernemers om zo draagvlak te creëren en de overlast te beperken.  

In de wijken zetten we in op het behoud van functies. De winkelcentra zijn erg belangrijk voor de leefbaarheid en sociale contacten.  

Het is ook belangrijk dat de bedrijventerreinen bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en per fiets. De bedrijventerreinen dienen optimaal benut te worden, om op die manier de ruimtedruk te verminderen in de stad en herstructurering van bedrijventerreinen om tegemoet te komen aan veranderende behoeftes van bedrijven en de grote vraag naar woningen is voor de ChristenUnie bespreekbaar.   

Contact

P.a. Huis van de Stad
Burgemeester Jamesplein 1
2803 PG Gouda
ineke.schadelee@cugouda.nl