Ineke Schaddelee – van Bodegraven

Wat doe je in je dagelijkse leven, wat is je expertise?  

In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij de Algemene Rekenkamer te Den Haag als Auditor. De Algemene Rekenkamer onderzoekt of de rijksoverheid publiek geld zinnig, zuinig en zorgvuldig uitgeeft.

 Waar kunnen we je tegenkomen in Gouda? 

Sinds 2003 wonen we met veel plezier in Gouda, in de wijk Plaswijck. Ik ben een wandelaar, grote kans dat je mij al wandelend door Gouda of het nabijgelegen Reeuwijk tegenkomt.

Al jaren draag ik de ChristenUnie een warm hart toe. Sinds 2017 ben ik actief als bestuurslid voor de ChristenUnie in Gouda en op die manier actief betrokken op Gouda.

Wat wil je bereiken voor Gouda? 

Vanuit mijn kennis en ervaring wil ik mij inzetten voor de onderwerpen Sport, Cultuur en Economie.

Sport en cultuur zijn beiden onmisbaar voor vorming en het welbevinden van kinderen. Ook volwassenen hebben baat bij sport en cultuur, ter bevordering van gezondheid en een maatschappelijk actieve rol, tot op hoge leeftijd.

Ik wil mij graag inzetten voor laagdrempelige toegang tot sport- en culturele activiteiten, zodat iedereen mee kan doen. Hierbij gebruik makend van de bestaande structuren en organisaties, zoals bijvoorbeeld van Sport.Gouda, Cultuurhuis Garenspinnenrij en de Brede School. Ik wil mij ook inzetten voor buitensportvoorzieningen in de wijk, afgestemd op verschillende doelgroepen. Dit ter bevordering van ontspanning, sociale cohesie en een gezonde leefstijl.

Contact

P.a. Huis van de Stad
Burgemeester Jamesplein 1
2803 PG Gouda
ineke.schaddelee@cugouda.nl