Ineke Schaddelee – van Bodegraven

Wat doe je in je dagelijkse leven, wat is je expertise?  

In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij de Algemene Rekenkamer te Den Haag. De Algemene Rekenkamer onderzoekt of de rijksoverheid publiek geld zinnig, zuinig en zorgvuldig uitgeeft. Samen met mijn team ben ik verantwoordelijk voor de controle van de financiële verantwoording van een ministerie. Tevens ben ik projectleider van een rijksbreed onderzoek op het gebied van niet-financiële informatie en houd ik mij bezig met (vraagstukken op het gebied van) duurzaamheidsinformatie, klimaatonderzoek, Sustainable Development Goals, Brede Welvaart, ESG en CSRD.

Hoe lang ben je actief voor de ChristenUnie 

Al jaren draag ik de ChristenUnie een warm hart toe. Sinds 2017 ben ik actief voor de ChristenUnie Gouda, eerst als bestuurslid, vervolgens als raadslid. 

Waar kunnen we je tegenkomen in Gouda? 

Sinds 2003 wonen we met veel plezier in Gouda, in de wijk Plaswijck. Grote kans dat je mij al wandelend door Gouda of het nabijgelegen Reeuwijk tegenkomt.

Wat wil je bereiken voor Gouda?

Sport en cultuur zijn beiden onmisbaar voor vorming en het welbevinden van kinderen. Ook volwassenen hebben baat bij sport en cultuur, ter bevordering van gezondheid en een maatschappelijk actieve rol, tot op hoge leeftijd. Ik wil mij graag inzetten voor laagdrempelige toegang tot sport- en culturele activiteiten, zodat iedereen mee kan doen. Dit ter bevordering van ontspanning, sociale cohesie en een gezonde leefstijl.

Vanuit de gedachte ‘meten is weten’ én door resultaten inzichtelijk te maken, kun je verantwoording afleggen en bijsturen. Ik wil mij graag inzetten voor goede verantwoording. Zodat de juiste keuzes gemaakt worden op het gebied van wonen, gezondheid, veiligheid, onderwijs, zorg en de kwaliteit van de natuur en leefomgeving. 

Met mijn kennis, ervaring en brede belangstelling wil ik, vanuit het ChristenUnie gedachtegoed, een waardevolle bijdrage leveren op de diverse dossiers. 

Onderwerpen

  •  Publieke gezondheid (sportverenigingen, volwassenfonds sport, sport.gouda, kwaliteit accomodaties, buitensport, Brede School, Sportraad, zwemvaardigheid, Rotterdampas)
  • Financiële en niet-financiële verantwoordingsinformatie (kadernota, begroting, jaarrekening, Brede Welvaart, Sustainable Development Goals, Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen, rijker verantwoorden)
  • Kunst en cultuur  (Evenementenbeleid, Monumentenbeleid, Schouwburg, SintJan, MuseumGouda, Cultuurhuis Garenspinnerij, Chocoladefabriek, Goudapot, Koningsnacht, erfgoed)
  • Klimaat, biodiversiteit, duurzaamheid, circulaire economie
  • Grote projecten (Integraal Huisvestigingsplan en Ecopark)
  • Vluchtelingen (AZC & AMV)
  • Betrouwbare overheid (burgerparticipatie, WOO)
  • Veiligheid (vuurwerk, straatintimidatie, polarisatie, radicalisering, extremisme, antisemitisme)

Contact

P.a. Huis van de Stad
Burgemeester Jamesplein 1
2803 PG Gouda
ineke.schaddelee@cugouda.nl