Leren van ons verleden

Bij het leren van fouten hoort ook het gezamenlijk herdenken van gebeurtenissen uit ons verleden. De gevolgen van polarisatie, slavernij en het niet omzien naar elkaar kunnen groot zijn. Daarom willen we in Gouda ruimte om te herdenken bieden. En dat niet alleen op de nationale momenten van vier en vijf mei, dodenherdenking en de bevrijding.

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?

Het op de Goudse kalender zetten van meerdere momenten voor reflectie zoals dodenherdenking, afschaffing slavernij, de Holocaust.

Het door de gemeente faciliteren en eventueel organiseren van deze momenten samen met organisaties en inwoners die zich daar bij betrokken.