Gouda op de kaart zetten

Gouda is een prachtige stad. Met onder andere het Stadhuis, de Sint-Janskerk en de Waag beschikt Gouda over unieke monumenten. In 2022 viert Gouda 750 jaar stadsrechten. Wat de ChristenUnie betreft een mooie gelegenheid om de samenhang binnen Gouda te vergroten door met elkaar feest te vieren. Daarnaast biedt dit ook mooie kansen om Gouda te promoten.
Citymarketing van Gouda vraagt volgens de ChristenUnie om een goede samenwerking tussen gemeente, inwoners, bedrijfsleven, winkeliers, horeca en maatschappelijke instellingen. Met elkaar moeten we investeren in een duidelijke visie en aantrekkelijke activiteiten, zodat toeristen uit het buiten- en binnenland gedurende het hele jaar naar onze stad komen. Door een samenhangend beleid kunnen ook zoveel mogelijk middenstanders, culturele instellingen en bedrijven profiteren van het toerisme. De gemeente moet hierin nauw optrekken met ondernemersverenigingen zoals SBG Gouda en de binnenstadmanager. De (financiële) rol van de gemeente bij citymarketing is wat betreft de ChristenUnie vooral het co-financieren van evenementen. De gemeente moet blijven inzetten op jaarlijkse activiteiten met landelijke uitstraling.
Om Gouda goed op de kaart te zetten is het zinvol om gebruik te maken van de wereldwijde naamsbekendheid van onze Goudse kaas. Daarnaast is het rijke cultuurhistorische verleden van belang. Verder kunnen we ook bezoekers trekken door aandacht voor de entree naar het Groene Hart, de gunstige ligging van de stad ten opzichte van de vier grote steden, de aantrekkelijke winkelmogelijkheden, ruime parkeermogelijkheden (ook voor campers) en de goede openbaar vervoerfaciliteiten.
Dit alles kan ervoor zorgen dat bezoekers hun weg naar Gouda weten te vinden en daar vervolgens langer verblijven. Dit is goed voor onze binnenstadondernemers, maar de gemeente moet daarin niet haar binnenstadbewoners vergeten. Het is daarom van belang dat bezoekersstromen worden gereguleerd en overlast voor bewoners zoveel mogelijk wordt beperkt. Hierbij is de dialoog tussen de gemeente en de bewoners van essentieel belang.

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?

 Samenhangend beleid dat Gouda op de kaart zet bij zowel ondernemers als toeristen en tegelijkertijd ook aantrekkelijk is voor Gouwenaars en bezoekers uit de regio.

Bevorderen van meerdaags toerisme.

Verdiepen van de samenwerking in het Groene Hart om Gouda als kaasstad en entree voor het Groene Hart te versterken.

DNA van de Goudse winkelstraten in beeld brengen en versterken om zo de aantrekkelijkheid van de binnenstad te bevorderen.

Uitbreiding van fiets-, vaar- en wandelroutes in samenwerking met de regio en met private partijen. De ‘intieme vaarroute’ is hiervan een goed voorbeeld.

Behoud van het budget voor citymarketing voor co-financieren van evenementen.

Gouda houdt de ambitie vast om jaarlijks een ‘sterevenement’ te organiseren. Daarbij wordt ingezet op toegankelijkheid voor mensen met een beperking en op heldere (subsidie-)afspraken over afval/duurzaamheid, geluid en volksgezondheid (drank/drugs).

We willen dat het oude stadhuis op de markt weer een culturele ontmoetingsplaats wordt die toegankelijk is voor alle Gouwenaren.