Investeren in gezinnen

Kinderen en jongeren zijn de toekomst! Hun ontwikkeling en welbevinden zijn van groot belang. De gemeente Gouda moet daarom inzetten op veilige gezinnen, veilige scholen en veilige buurten. De ChristenUnie wil dat kinderen zo dicht mogelijk bij huis, in hun eigen woonplaats goed onderwijs en de juiste zorg kunnen krijgen, ook zij die extra ondersteuning nodig hebben. Onderwijs, zorg en ondersteuning in Gouda moet passen bij de cultuur, identiteit en achtergrond van het gezin.

Stabiele, liefdevolle gezinnen bieden kinderen een veilige basis om de wereld te ontdekken en zich te ontwikkelen. De ChristenUnie wil dat toekomstige ouders handvatten aangereikt krijgen om te kunnen bouwen aan hun relatie en aan ouderschap. De ChristenUnie pleit voorafgaand aan de geboorte van kinderen voor meer aandacht voor het ouderschap en de psychosociale aspecten en veranderingen in de relatie. Onderzoek laat zien dat voorlichting en begeleiding eventuele stress in relaties verminderen en relaties positief beïnvloeden.

Een kind is het beste af als de ouders of andere opvoeders het samen goed hebben, daarom wil de ChristenUnie dat de gemeente Gouda opvoeders ondersteunt door via consultatiebureaus ouderschapscursussen aan te bieden. De eerste 1000 dagen van een kind zijn essentieel voor de kans op een stabiele ontwikkeling. In Gouda zetten we in deze periode extra in op de Jeugdgezondheidszorg.

Vandaag de dag zijn de verwachtingen van relaties hoog en tegelijkertijd is trouw in relaties niet vanzelfsprekend. De afgelopen decennia is het aantal echtscheidingen en verbroken relaties fors toegenomen. Voor kinderen is de (echt)scheiding van hun ouders ingrijpend, in het bijzonder als er sprake is van vechtscheidingen. Daarom zetten we in op preventie van en ondersteuning bij relatieproblemen. Hiermee kunnen kinderen in hun kwetsbare positie worden beschermd en kan mogelijk relatieleed voor ouders worden voorkomen.

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?

Met professionals uit het veld werkt de gemeente verder aan preventief (vecht)scheidingsbeleid, allereerst gericht op het laagdrempelig en vrijwillig versterken van relaties van alle ouders in Gouda, maar daarnaast ook op tijdige hulp en mediation als een scheiding onvermijdelijk is.
Ouderschapscursussen en informatie over relatieondersteuning zijn laagdrempelig beschikbaar.
Initiatieven die gericht zijn op ondersteuning bij het opzetten van het ouderschapsplan na (echt)scheiding blijven ondersteund.
De ChristenUnie is voorstander van initiatieven waarin ouders andere ouders ondersteunen en ervaring en kennis delen over relaties en opvoeden.