Fietsers

Binnen de stad moet de fiets het belangrijkste vervoermiddel zijn. De infrastructuur moet daarop ingericht worden. Veilige snelle routes en voldoende goede fietsenstallingen zijn hard nodig. De ChristenUnie wil dat de fiets ook ingezet kan worden voor langere routes, bijvoorbeeld via snelfietspaden en routes voor speedpedelecs.

 

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?

We investeren in een hoofdnetwerk van goede, veilige en logische doorgaande fietsroutes door de stad met een vlotte doorstroming bij verkeerslichten of veilige oversteekplaatsen.

We zetten in op fietsvriendelijke wijken. Bij nieuwbouw of herstructurering van wijken richten we deze fiets- en kindvriendelijk in met sociaal veilige fietsverbindingen die wijken onderling snel verbinden.

We zetten in op een betere/ extra fietsverbinding van de wijk Westergouwe met de rest van de stad.

Er komt een regionale doorfietsroute naar Rotterdam en regionale fietsroutes van en naar Alphen aan den Rijn en Bodegraven worden verbeterd. Tevens wordt onderzocht of doorfietsroutes kunnen worden aangelegd richting Den Haag en Utrecht.

In Gouda wordt nagedacht over veilige routes voor speedpedelecs om ook het fietsverkeer op middellange afstand te stimuleren en ook de veiligheid van andere fietsers te garanderen.

We zetten ons in voor het verbeteren voor het parkeren van je fiets. Dit doen we o.a door:

    • De (nieuwe) fietsenstallingen bij station Gouda houden we met elkaar netjes en als dat nodig is, treedt de gemeente streng op tegen fout stallen van fietsen. Ook wordt regelmatig een schoonmaak gehouden van fietsen die te lang staan zodat de stallingsruimte beschikbaar blijft voor reizigers.
    • Als je naar de binnenstad fietst moet je ook je fiets kunnen stallen, dat kan ook een bakfiets zijn.
    • Bij winkelcentra, bushaltes en overige attractiepunten komen genoeg fietsenrekken waar fietsen veilig en gebruiksvriendelijk kunnen worden gestald.

Slecht onderhouden fietspaden worden aangepakt. Zo veel mogelijk (hoofd)fietsroutes worden bij sneeuw schoongeveegd.

We zetten ons in om samen met de regio een netwerk van fietsvriendelijke horeca op te zetten. We belonen hen met de titel ‘fietscafé’. De gelegenheden hebben voldoende stallingsruimte, een sanitaire ruimte, een EHBO-uitrusting, een fietsreparatieset inclusief fietspomp, een gratis watervulpunt en bieden de mogelijkheid om elektrische fietsen op te laden.

Deelfietsen en scooters. Om verrommeling van de openbare ruimte te voorkomen komt er een vergunningsysteem voor aanbieders van deelmobiliteit. Alle aanbieders van deelmobiliteit in de gemeente moeten voldoen aan de landelijke standaarden van Mobility as a Service (Maas).

De ChristenUnie gaat zich inzetten voor meer oplaadpunten voor elektrische fietsen en watertappunten bij culturele plekken.