Sport Dichtbij

Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat minima, ouderen, mensen met een beperking en mensen die nog niet sporten gestimuleerd worden om in beweging te komen. De ChristenUnie pleit voor open sportclubs met een sterke verbinding tussen het sociale en het gezondheidsdomein.
In de gemeente Gouda nodigen ook de verschillende fiets-, vaar-, wandel- en hardlooproutes en veilige ‘ommetjes’ uit tot bewegen en meedoen.

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?

Bij het plannen en bouwen van nieuwe wijken en infrastructurele projecten wil de ChristenUnie dat er plaats komt voor zoveel mogelijk openbare beweegtuinen en -routes in de openbare ruimte die bewegen stimuleren.

In bestaande wijken komen er, naast kinderspeeltoestellen, beweegtuinen. Deze beweegtuinen zijn afgestemd op de behoefte van jong en oud.

Een gezonde leefstijl met voldoende beweging draagt ook voor ouderen bij aan zelfredzaamheid en sociaal contact. Voor alle ouderen in onze gemeente ontwikkelt de gemeente laagdrempelige sport- en beweegprojecten.

We continueren de inzet van buurtsportcoaches om zo de verbinding tussen sport, onderwijs en zorg te bevorderen.

De speeltuinen zijn toegankelijk voor iedereen zodat ook kinderen met een beperking met plezier buiten kunnen spelen.