Sport Dichtbij

Sport brengt mensen in beweging, stimuleert lichaam en geest tot optimale prestaties en bevordert een gezonde en vitale samenleving. Daarom is het nodig om ook voor de toekomst voldoende sportfaciliteiten te hebben; van openbare beweegplekken tot sportparken en sportaccommodaties. De ChristenUnie zet zich in voor een toegankelijke sportwereld, waar iedereen welkom is.
Sport breng ook mensen samen. Sportverenigingen fungeren vaak als cement in de samenleving en verdienen steun, zeker nu deze door de coronacrisis grote klappen hebben gehad.

Het is goed voor kinderen dat ze leren dat bewegen leuk is, dat ze leren om grenzen te verleggen en met anderen samen te werken in een team. Daarom willen we dat sport zonder fysieke drempels, toegankelijk is voor iedereen, in het bijzonder voor de jeugd. Het is van groot belang dat alle kinderen kunnen sporten. Ook kinderen uit een gezin waar minder geld te besteden is.

Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat minima, ouderen, mensen met een beperking en mensen die nog niet sporten gestimuleerd worden om in beweging te komen. De ChristenUnie pleit voor open sportclubs met een sterke verbinding tussen het sociale en het gezondheidsdomein.
In de gemeente Gouda nodigen ook de verschillende fiets-, vaar-, wandel- en hardlooproutes en veilige ‘ommetjes’ uit tot bewegen en meedoen.

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?

Bij het plannen en bouwen van nieuwe wijken en infrastructurele projecten wil de ChristenUnie dat er plaats komt voor zoveel mogelijk openbare beweegtuinen en -routes in de openbare ruimte die bewegen stimuleren.

In bestaande wijken komen er, naast kinderspeeltoestellen, beweegtuinen. Deze beweegtuinen zijn afgestemd op de behoefte van jong en oud.

Een gezonde leefstijl met voldoende beweging draagt ook voor ouderen bij aan zelfredzaamheid en sociaal contact. Voor alle ouderen in onze gemeente ontwikkelt de gemeente laagdrempelige sport- en beweegprojecten.

We continueren de inzet van buurtsportcoaches om zo de verbinding tussen sport, onderwijs en zorg te bevorderen.

De speeltuinen zijn toegankelijk voor iedereen zodat ook kinderen met een beperking met plezier buiten kunnen spelen.