Onze gegevens

De gemeente heeft de beschikking over veel gevoelige persoonsgegevens. Dat is nodig om wettelijke taken en verplichtingen goed te kunnen uitvoeren. Het koppelen van gegevens is soms nodig om snel de juiste zorg te kunnen leveren. Onduidelijke privacyregels kunnen ertoe leiden dat zorgverleners de veilige kant kiezen en daarmee goede hulpverlening in de weg staan.

Het is van het grootste belang dat zorgvuldig met deze gegevens wordt omgegaan. Burgers hebben daar recht op: het recht op bescherming van persoonsgegevens is een grondrecht en mensen moeten daarom goed geïnformeerd zijn over wat er met hun gegevens gebeurt.

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?

Medewerkers van gemeente Gouda wijzen cliënten zowel schriftelijk als mondeling op hun rechten op het gebied van privacy.

De gemeente stelt heldere richtlijnen op voor het gebruik van gegevens.

Niet de angst voor boetes of een slechte naam, maar een intrinsieke motivatie om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens moet de basis vormen voor het voldoen aan privacywetgeving.