Biodiversiteit

De biodiversiteit (soortenrijkdom) neemt landelijk schrikbarend af. Doel is om de biodiversiteit en natuurrijkdom te versterken.

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?

Vergroening van het stedelijk gebied (met gebruikmaking van inheemse soorten).

Het opzetten van een nulmeting biodiversiteit zodat de ontwikkeling in Gouda kan worden gevolgd. Dit doen we samen met bewoners(groepen).

Meetbare biodiversiteitsdoelen te formuleren.

Bij aanbesteding van groenbeheer het bevorderen van biodiversiteit als onderdeel van de gunningscriteria mee te nemen.

Investeren in het overleg tussen beleid, uitvoering en vrijwilligers(organisaties) met als voorbeeld het maaien.

Natuurvriendelijke maatregelen te treffen bij plagen.

Bij bestemmingsplannen altijd een paragraaf biodiversiteit op te nemen.

Investeren in het overleg tussen beleid, uitvoering en vrijwilligers(organisaties), met als voorbeeld het in overleg inplannen van het maaien van bermen.

Bij de uitvoering en ontwikkelingen van de plannen voor de aanpassingen aan de klimaatveranderingen ook het behoud van biodiversiteit mee te nemen.

Resultaten

Zwerfvuil een terugkerende ergenis?

Niemand zal ontkennen dat zwerfafval als één van de grote ergernissen…
9 september 2022/door Gert van den Brink

In Beeld: Daphne Steenbergen

15 februari 2022/door ChristenUnie Gouda

Ja-jasticker komt eraan in Gouda

AD Groene Hart 24 januari 2022
25 januari 2022/door ChristenUnie Gouda

Gouda van het gas af?

23 november 2021/door Gert van den Brink

Biodiversiteit in Gouda

4 oktober 2021/door Gert van den Brink

Regionale Energie Strategie 1.0 vastgesteld in Regio Midden-Holland

800e blogDe gemeenteraden van Bodegraven-Reeuwijk, Gouda,…
3 juli 2021/door Theo Krins

Zonnepaneel moet verwijderd worden van pand in binnenstad Gouda

Sinds december 2020 is op een speciale online kaart te zien…
11 mei 2021/door Theo Krins

In 2022 geen stinkende vrachtauto’s en minder auto’s in de binnenstad van Gouda!

Binnenkort geen stinkende vrachtauto’s meer in binnenstad en…
1 april 2021/door Theo Krins

Vliegtuigen boven Gouda; ChristenUnie gaat voor schonere luchtvaart

Ik schrijf vaker blogs over vliegtuigoverlast en vervuiling van…
26 februari 2021/door Christiaan Quik

Onrust over windmolens in het Groene Hart

Landelijk is bepaald dat de energietransitie in belangrijke mate…
22 januari 2021/door Theo Krins

Kaderplan Bodemdaling Binnenstad (KBB)

foto: Theo KrinsGouda heeft last van bodemdaling en daardoor…
29 oktober 2020/door Christiaan Quik

Gastblog; Nieuwe Energie

In deze gastblog is burgerraadslid Petra Hamm- van Bodegraven uitgenodigd…
14 maart 2020/door Christiaan Quik
Toon meer