Binnenstad en overige winkelgebieden

Gouda heeft een prachtige en levendige historische binnenstad. De coronacrisis heeft laten zien hoe belangrijk alle binnenstadfuncties zijn en dat de binnenstad ook fungeert als banenmotor. De komende jaren zal er extra aandacht moeten blijven voor de economie en de ontwikkelingen in de binnenstad.

Elkaar ontmoeten, consumeren en boodschappen doen, raakt steeds meer vermengd en die mix past uitstekend bij een centrumgebied zoals Gouda heeft. Het is belangrijk dat het centrum zich ontwikkelt op de manier die past bij die trend. De grote uitdaging voor Gouda wordt om het ondernemersklimaat te versterken. Dat kan door een gezamenlijke inspanningen van alle betrokken partijen, waaronder de gemeente, de centrummanager, de Samenwerkende Binnenstadsondernemers Gouda (SBG) en vastgoedeigenaren.

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?

De vestiging van nieuwe winkels en behoud van bestaande winkels moet makkelijker worden. Dit kan door eenvoudige regels en procedures en voor een soepele afhandeling van de vereiste formaliteiten.

De ChristenUnie is een voorstander van centrummanagement in de binnenstad en wil hierin extra investeren om de aantrekkelijke en schone binnenstad van Gouda te behouden.

Optimaal onderhoud en de uitstraling van de openbare ruimte in de binnenstad en winkelcentra zijn belangrijk. Samen met ondernemers moet ingezet worden op een schone omgeving.

De ChristenUnie wil dat de gemeente budget reserveert voor cofinanciering van projecten die zijn geïnitieerd door ondernemers. Hierdoor wordt het draagvlak voor initiatieven vergroot.

De binnenstad en andere winkelgebieden moeten goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

De leegstand in de Goudse binnenstad is de afgelopen jaren afgenomen, doordat veel ondernemers de potentie en kansen zien. De gemeente moet terughoudend zijn met het transformeren van winkels naar woningen in het kernwinkelgebied, om zo ruimte te blijven bieden voor ondernemers.

De ChristenUnie wil innovatie stimuleren door het aanmoedigen van pop-up store beleid voor ondernemers die hun ideeën willen testen. Hierbij willen we waar mogelijk wel de komst van budgetwinkels tegengaan.

Door een (gezamenlijke) aanpak van winkelcriminaliteit en een goed winkellocatiebeleid wordt de positie van (kleine) winkeliers verbeterd.

In de wijken zetten we in op het behoud van functies. De winkelcentra zijn erg belangrijk voor de leefbaarheid en sociale contacten. We gaan hier creatief mee om, bijvoorbeeld door het combineren van functies.