Auto en vrachtverkeer

Gouda heeft een prachtige historische binnenstad, die niet gebouwd is op autoverkeer. De Goudse singels zijn niet geschikt voor grote stromen auto’s en zouden geen hoofdweg moeten zijn. Natuurlijk moet de binnenstad wel bereikbaar blijven, maar een andere verkeersstructuur is noodzakelijk.

Autoverkeer en vrachtverkeer zorgen voor luchtvervuiling, geluidsoverlast en onveilige situaties. Verkeer dat stilstaat in de file maakt dit probleem nog groter. De ChristenUnie wil daarom hoofdroutes aanwijzen waar de doorstroming goed geregeld wordt.

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?

We zijn voor een versnelde herinrichting van een autoluwe Nieuwe Veerstal, wanneer de pilot autoluwe Veerstal succesvol is.

De ChristenUnie wil in en rond de binnenstad een snelheid voor 30 km per uur, op de randwegen van de stad kan je sneller doorrijden. Goede doorstroming van de randwegen is een randvoorwaarde voor het verder uitrollen van 30 is de norm. Dit kan bijvoorbeeld door te werken met een groene golf bij verkeerslichten.

De singels rondom de stad worden minder ingezet als hoofdweg, de stad is voor de auto en omliggende wijken meer en meer bereikbaar via ‘inprikkers’. Hierdoor komt meer ruimte voor veilig fietsen en wandelen in en om de binnenstad en blijft de binnenstad goed bereikbaar. Wel moeten de wijken Nieuwe Park, Kadebuurt en Kort Haarlem goed genoeg bereikbaarheid blijven. Breed draagvlak bij weggebruikers, ondernemers en aanwonenden is noodzakelijk.

N457 wordt aangepakt zodat Westergouwe goed ontsloten is. Ook wordt gekeken hoe de doorstroming op de zuidelijke randweg kan worden verbeterd.

Onderzoek naar mogelijke invoering van een milieuzone voor vervuilende scooters, auto’s en vrachtauto’s, rekening houdend met ervaringen elders.

De gemeente ondersteunt een aantal pilots van inwoners die hun straat een maand autovrij willen maken. In deze maand testen zij alternatieven voor de auto en is er in deze leefstraat meer ruimte voor ontspanning, spel en ontmoeting.

De gemeente stimuleert het openen van pakket ophaalpunten in centrale goed bereikbare plaatsen in de stad voor het bezorgen en ophalen van bestellingen. Dit kan de omvang van de hoeveelheid bezorgdiensten beperken. Ook verkent de gemeente met lokale ondernemers of een gezamenlijke bezorgservice opgezet kan worden om onnodige verkeersbewegingen te voorkomen.

We verbeteren de verblijfskwaliteit van de Blekersingel en Fluwelensingel en richten het Kleiwegplein in als poort van de binnenstad waar het fijner en veiliger is voor fiets en wandelaar.

Omdat in de Spoorzone en op de Blokker locatie flink gebouwd wordt, is het noodzakelijk het hoofdwegennet (Burgemeester Jamessingel en Burgemeester van Reenensingel) uitgebreid wordt voor betere doorstroming op deze hoofdwegen.

Het gevaarlijke kruispunt Goudkade – Industriestaat wordt met spoed opgepakt.

Er komen maatregelen om de Bodegraafse straatweg – Noord veiliger in te richten

We kijken opnieuw goed naar hoe en waar het zwaar verkeer in de stad welkom is, dit in relatie met trillingen en schade aan woningen. Voor de binnenstad gaan we door met de invoering van het zero emissie stadsvervoer.