Alexander Wanders

Wat doe je in je dagelijkse leven, wat is je expertise?  

In het dagelijks leven werk ik bij de gemeente Zoetermeer als adviseur regio en economie. Daarin volg ik de regionale economische ontwikkelingen in de provincie Zuid-Holland. Iedere gemeente heeft zo zijn eigen economische structuur die is verweven met de regio. Onderling wordt veel samengewerkt tussen overheden, bedrijfsleven en onderwijs/kennisinstellingen.

Waar kunnen we je tegenkomen in Gouda? 

Ik woon met veel plezier in Kort Haarlem en loop graag door de binnenstad voor een wandeling of een boodschap. Je kunt mij ook hardlopend tegenkomen op de IJsseldijk richting Goverwelle.

Wat wil je bereiken voor Gouda? 

Ik zet mij graag in voor een stad die meer ruimte biedt aan ondernemers. Bedrijven en ondernemers zijn van grote waarde voor de economie en leefbaarheid van onze stad. Ze creëren werk en zorgen voor innovaties. Door de coronacrisis heeft een groot deel van hen het zwaar te verduren gehad. De komende jaren staan in het teken van herstel. Ik wil mij inzetten om ingewikkelde procedures en bureaucratie te verminderen. Tegelijkertijd staat de economie voor de uitdaging om meer duurzaam, circulair en digitaal te worden. Ik wil een bijdrage leveren om ondernemers daarin te ondersteunen door subsidieregelingen mogelijk te maken die hen stimuleren om die uitdagingen aan te gaan.

Contact

P.a. Huis van de Stad
Burgemeester Jamesplein 1
2803 PG Gouda
06 – 4382 5434
alexander.wanders@cugouda.nl