Afval als grondstof

De normen voor afvalscheiding worden steeds strenger. In 2025 mag er nog 30 kilo restafval per persoon per jaar zijn. In afval zitten waardevolle grondstoffen die niet verloren mogen gaan. De ChristenUnie wil afval zien als grondstof. Als afval goed gescheiden wordt ingezameld bij de bron, kunnen de grondstoffen worden aangeboden voor hergebruik.

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?

Afval scheiden is de norm, maar moet wel zo worden vormgegeven dat de inwoners niet worden ontmoedigd en het risico op zwerfafval omlaaggaat.

Het afvalbrengstation is dé plek waar grondstoffen een nieuw leven kunnen krijgen. Er moet daar dus ruimte zijn voor het inzamelen van goederen voor kringloop- en reparatiedoeleinden.

Dit wordt gestimuleerd door het vestigen van reparatiebedrijven en kringloopwinkels bij het afvalbrengstation mogelijk te maken. De circulaire economie wordt daardoor zichtbaar.

Het tegengaan van zwerfafval heeft prioriteit.

Er wordt meegedaan aan landelijke bewustwordingsacties rond het voorkomen en hergebruiken van afval, zwerfvuil en compost.

Bij aanbesteding neemt de gemeente op dat grondstoffen aan het eind van de levenscyclus eenvoudig te scheiden en herbruikbaar moeten zijn.

Gezamenlijk aanpak circulaire economie met lokale branche en ondernemersverenigingen (bijv. voor het uitwisselen van lokale reststromen).

Er komen inzamelpunten voor luierafval en incontinentiemateriaal, bijvoorbeeld bij kinderdagopvanglocaties, kinderboerderij, peuterspeelzalen en het ziekenhuis.

Resultaten

Zwerfvuil een terugkerende ergenis?

Niemand zal ontkennen dat zwerfafval als één van de grote ergernissen…
9 september 2022/door Gert van den Brink

In Beeld: Daphne Steenbergen

15 februari 2022/door ChristenUnie Gouda

Ja-jasticker komt eraan in Gouda

AD Groene Hart 24 januari 2022
25 januari 2022/door ChristenUnie Gouda

Gouda van het gas af?

23 november 2021/door Gert van den Brink

Biodiversiteit in Gouda

4 oktober 2021/door Gert van den Brink

Regionale Energie Strategie 1.0 vastgesteld in Regio Midden-Holland

800e blogDe gemeenteraden van Bodegraven-Reeuwijk, Gouda,…
3 juli 2021/door Theo Krins

Zonnepaneel moet verwijderd worden van pand in binnenstad Gouda

Sinds december 2020 is op een speciale online kaart te zien…
11 mei 2021/door Theo Krins

In 2022 geen stinkende vrachtauto’s en minder auto’s in de binnenstad van Gouda!

Binnenkort geen stinkende vrachtauto’s meer in binnenstad en…
1 april 2021/door Theo Krins

Vliegtuigen boven Gouda; ChristenUnie gaat voor schonere luchtvaart

Ik schrijf vaker blogs over vliegtuigoverlast en vervuiling van…
26 februari 2021/door Christiaan Quik

Onrust over windmolens in het Groene Hart

Landelijk is bepaald dat de energietransitie in belangrijke mate…
22 januari 2021/door Theo Krins

Kaderplan Bodemdaling Binnenstad (KBB)

foto: Theo KrinsGouda heeft last van bodemdaling en daardoor…
29 oktober 2020/door Christiaan Quik

Gastblog; Nieuwe Energie

In deze gastblog is burgerraadslid Petra Hamm- van Bodegraven uitgenodigd…
14 maart 2020/door Christiaan Quik
Toon meer