Afval als grondstof

De normen voor afvalscheiding worden steeds strenger. In 2025 mag er nog 30 kilo restafval per persoon per jaar zijn. In afval zitten waardevolle grondstoffen die niet verloren mogen gaan. De ChristenUnie wil afval zien als grondstof. Als afval goed gescheiden wordt ingezameld bij de bron, kunnen de grondstoffen worden aangeboden voor hergebruik.

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?

Afval scheiden is de norm, maar moet wel zo worden vormgegeven dat de inwoners niet worden ontmoedigd en het risico op zwerfafval omlaaggaat.

Het afvalbrengstation is dé plek waar grondstoffen een nieuw leven kunnen krijgen. Er moet daar dus ruimte zijn voor het inzamelen van goederen voor kringloop- en reparatiedoeleinden.

Dit wordt gestimuleerd door het vestigen van reparatiebedrijven en kringloopwinkels bij het afvalbrengstation mogelijk te maken. De circulaire economie wordt daardoor zichtbaar.

Het tegengaan van zwerfafval heeft prioriteit.

Er wordt meegedaan aan landelijke bewustwordingsacties rond het voorkomen en hergebruiken van afval, zwerfvuil en compost.

Bij aanbesteding neemt de gemeente op dat grondstoffen aan het eind van de levenscyclus eenvoudig te scheiden en herbruikbaar moeten zijn.

Gezamenlijk aanpak circulaire economie met lokale branche en ondernemersverenigingen (bijv. voor het uitwisselen van lokale reststromen).

Er komen inzamelpunten voor luierafval en incontinentiemateriaal, bijvoorbeeld bij kinderdagopvanglocaties, kinderboerderij, peuterspeelzalen en het ziekenhuis.