Vergroening stedelijk gebied en schone lucht

Natuur is goed voor de mens. De komende periode behouden en breiden we daarom groen uit in Gouda en vervangen we zoveel mogelijk bestrating door groen. Verdichting en vergroening moeten hand in hand gaan om hittestress te verminderen, biodiversiteit in de stad te vergroten en bij te dragen aan schonere lucht en betere leefbaarheid. We ondersteunen particuliere initiatieven en groepen die daaraan bijdragen.

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?

De ChristenUnie pleit voor goede voorlichting (campagne) over het stoken van hout en over het nut van houtrookfilters.

De ChristenUnie pleit bij nieuwbouw voor een biodiversiteitsnorm.

Bij het opnieuw vaststellen van bestemmingsplannen wordt ook de biodiversiteit en een groennorm meegenomen.