Oog voor Sport

Bij sporten staat het samen met anderen plezier hebben voorop. Daarom vindt de ChristenUnie het belangrijk dat sport toegankelijk is en iedereen kan meedoen. We stimuleren de breedtesport in Gouda. Jong, oud, mindervalide, arm, getalenteerd of gewoon gezellig met elkaar; iedereen die wil, moet kunnen sporten.

Sport brengt mensen in beweging, stimuleert lichaam en geest tot optimale prestaties en bevordert een gezonde en vitale samenleving. Daarom is het nodig om ook voor de toekomst voldoende sportfaciliteiten te hebben; van openbare beweegplekken tot sportparken en sportaccommodaties. De ChristenUnie zet zich in voor een toegankelijke sportwereld, waar iedereen welkom is.
Sport breng ook mensen samen. Sportverenigingen fungeren vaak als cement in de samenleving en verdienen steun, zeker nu deze door de coronacrisis grote klappen hebben gehad.

Het is goed voor kinderen dat ze leren dat bewegen leuk is, dat ze leren om grenzen te verleggen en met anderen samen te werken in een team. Daarom willen we dat sport zonder fysieke drempels, toegankelijk is voor iedereen, in het bijzonder voor de jeugd. Het is van groot belang dat alle kinderen kunnen sporten. Ook kinderen uit een gezin waar minder geld te besteden is.