Oog voor onze Zorg

Uitgangspunt van de ChristenUnie is dat elk mens waardevol is. Al het leven, in gaafheid en gebrokenheid, verdient het om tot bloei te komen, om te worden beschermd, om zorg te ontvangen en zorg te kunnen geven.

Er schuilt grote kracht in de samenleving. Bijna iedereen maakt deel uit van een of meerdere netwerken van mensen. De ChristenUnie waardeert deze netwerken waarin mensen elkaar kunnen steunen en naar elkaar omzien. De gemeente zorgt voor passende ondersteuning en hulp aan mensen, die het niet redden op eigen kracht of met behulp van hun sociale netwerk.