Oog voor Ruimte en wonen

Ieder mens heeft ruimte nodig. Ruimte om te wonen, te werken, te reizen en te ontspannen. Maar de ruimte is beperkt en belangen botsen. De ChristenUnie wil duurzaam ruimtegebruik, waarbij natuur, woningnood, klimaat en economie in evenwicht zijn. Keuzes die we nu maken, hebben gevolgen voor de toekomst. De gemeente heeft hierin een belangrijke rol als regisseur.   

Wonen gaat over zoveel meer dan stenen stapelen. Wonen gaat over samenleven, over samenhang, over gemeenschappen in een straat, buurt of wijk. Juist bij ruimtelijke ordening moeten burgers zelf betrokken worden, want het gaat over hun eigen leefomgeving.  

De ChristenUnie wil meer aandacht voor hergebruik, in plaats van sloop en nieuwbouw. Ook moet open gebied niet zomaar bebouwd worden, maar is herstructurering van al bebouwd gebied belangrijk. De infrastructuur moet daarbij goed op orde zijn, zoals wegen, fietspaden, openbaar vervoer en snel internet.