Vertrouwen

De overheid doet wat ze zegt en zegt wat ze doet. Dit is de basis van goed bestuur en integer leiderschap en nodig voor een bloeiende samenleving. Mensen moeten daarnaast zelf verantwoordelijkheid nemen. De ChristenUnie wil dat de gemeente Gouda duidelijk en eerlijk is over de eigen taken en keuzes.

De ChristenUnie zet in haar raadswerk in op luisteren, samenwerken en concrete zaken voor de stad realiseren. Of we deelnemen aan een coalitie is daarbij niet doorslaggevend. Onze standpunten in de raad worden bepaald door ons verkiezingsprogramma en zijn gebaseerd op de uitgangspunten van de partij.
We kiezen voor oplossingen die op de lange termijn goed zijn voor de gemeenschap.

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?

Open, herkenbaar en betrokken aanwezig te zijn in Gouda.

In te zetten op goede relaties met inwoners.

Eerlijk te zijn over de keuzes die worden gemaakt en geen beloftes te doen die niet zijn na te komen.

Ervoor te zorgen dat politieke processen zoveel mogelijk in de openbaarheid plaatsvinden.

Te streven naar een coalitieakkoord met duidelijke afspraken, maar met ook voldoende ruimte voor alle partijen om invloed op het beleid uit te oefenen.

Specifieke aandacht voor communicatie van gevoelige onderwerpen door extra ruimte in uitingen van de gemeente (website en gemeentepagina) en per onderwerp 1 communicatie contactpersoon.

De bereikbaarheid en dienstverlening van de gemeente hoge prioriteit te geven.

Nieuwe ambtenaren tijdens hun inwerkperiode Gouda laten verkennen en in gesprek laten gaan met betrokken inwoners op hun dossier.

Te erkennen dat er fouten kunnen worden gemaakt die toe te geven en ervan te leren.

Te bevorderen dat de gemeente zeer zorgvuldig omgaat met de privacy van haar inwoners.

Bij de gemeente een onafhankelijke klachtenbehandeling voor alle afdelingen mogelijk te maken.