,

Crisis op de Goudse woningmarkt; de aanpak van de ChristenUnie

Op donderdag 1 maart vond het een debat plaats over de sociale woningmarkt in Gouda, georganiseerd door twee huurdersverenigingen (BeWoGo en HRHM). Een goede aanleiding op een rij te zetten hoe de ChristenUnie Gouda zich hiervoor wil inzetten en welke ideeën we nog meer hebben voor de Goudse woningmarkt. In deze blog lees je daar meer over.


Crisis op de woningmarkt
Een goed en betaalbaar huis in een prettige wijk, dat is voor ons
allemaal belangrijk. De beschikbaarheid van de juiste woningen is helaas niet
vanzelfsprekend. Er zijn lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen, duur
betaalde woningen staan onder water en de behoefte aan betaalbare huurwoningen
in de vrije sector is groot. Hoe wil de ChristenUnie Gouda zich de komende
jaren inspannen voor dit onderwerp? Deze blog geeft een kort overzicht van de
belangrijkste onderdelen samengevat in een viertal hoofdonderwerpen.

1.  
Voldoende Sociale huurwoningen

De ChristenUnie wil dat we samen met de woningcorporaties voldoende
nieuwe sociale huurwoningen ontwikkelen, zodat vraag en aanbod beter op elkaar
zijn afgestemd. We willen dit bereiken door het invoeren van een fonds Sociale
woningbouw. Wanneer een ontwikkelaar wil ontwikkelen wordt deze aangegeven
minimaal 15% sociale huurwoningen te ontwikkelen. Wanneer de ontwikkelaar dat
niet doet of het niet uitvoerbaar is op een bepaalde locatie, moet de ontwikkelaar per woning een bedrag afdragen. Dit bedrag kan
de gemeente inzetten op andere locaties om zo meer sociale woningbouw te kunnen
realiseren. Om dit te regelen willen we dat een nieuwe nota kostenverhaal wordt opgesteld waarin dit geregeld wordt.

2.  
Nadenken over de toekomst: visie op wonen

De ChristenUnie wil dat Gouda
met toekomstgericht woningbeleid de woningmarkt stimuleert, zodat starters een
steuntje in de rug krijgen, er voldoende passende huurwoningen zijn en er
ruimte is voor particuliere (nieuw)bouw. Daarbij is het noodzakelijk dat de
wensen van de bewoners goed in kaart worden gebracht.
Naast woningcorporaties, krijgen wat de
ChristenUnie betreft, ook maatschappelijke organisaties en marktpartijen een
belangrijke rol in het op te stellen en uitvoeren van woonbeleid. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan de sociale teams, wijkraden en huurdersverenigingen.

Daarbij vind de ChristenUnie het belangrijk dat er een gezamenlijke visie komt
die gericht is op het verbeteren van de energiehuishouding van woningen.

3.  
Prettig wonen als je ouder wordt

In Gouda gaat de bevolking verder ouder worden. Het wordt steeds
belangrijker om te zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen of een
geschikte nieuwe woonruimte vinden in een appartement. Hoe kunnen we dat
bereiken?

 • Ouderen in een
  koopwoning kunnen gebruik maken van een Blijverslening om de woning aan te
  passen zodat ze er, ondanks toenemende lichamelijke beperkingen, kunnen blijven
  wonen. Dit in combinatie met het aanbieden van nieuwe huur- en koopappartementen
  voor ouderen, al dan niet met een zorgindicatie.
 • Gouda bouwt appartementencomplexen voor een mix van jong en oud.
 • Om de
  doorstroming op de woningmarkt verder een impuls te geven, wordt onderzocht
  wanneer ouderen bereid zijn te verhuizen naar een appartement, zodat
  eengezinswoningen weer vrijkomen voor gezinnen.

4.  
Starters op de woningmarkt helpen

Om de knelpunten op de woningmarkt enigszins weg te nemen en te zorgen
dat jongeren ook in Gouda kunnen blijven wonen zet de ChristenUnie zich in voor
de starters. De ChristenUnie wil starters de mogelijkheid blijven bieden gebruik te
maken van de starterslening en het starterscontract (tijdelijk huren na je studie). Dit zijn goede
instrumenten om (door)starters op de woningmarkt net dat zetje te geven om wel
een woning te kunnen kopen en zo de doorstroming te bevorderen op de
huizenmarkt. Daarnaast moet natuurlijk gezorgd worden voor meer nieuwe
starterswoningen, bijvoorbeeld door transformatie van leegstaande
kantoorgebouwen.

Er zijn echter nog veel meer uitdagingen op de
woningmarkt. Nog een aantal andere punten die de ChristenUnie voor 2018-2022
belangrijk vindt voor de Goudse woningmarkt:

 • Er komt meer
  aandacht voor groepswonen, door bijvoorbeeld verder invulling te geven aan het
  experiment ‘vitale woongemeenschappen’.
 • Woningen worden
  duurzaam gebouwd en de gemeente zet in op

  verduurzaming van bestaande woningen
  (nul-op-de-meter). Ook hierin zijn we overigens voorstander van een fonds
  duurzaam bouwen.

 • De ChristenUnie
  zet in op meer sociale koopwoningen, om de kloof tussen huur en koop te
  dichten.

Tot slot

Stem dus
op 21 maart 2018 op de ChristenUnie voor prettig wonen in Gouda voor iedereen!
De ChristenUnie heeft Oog voor Gouda…..


close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie