,

Commotie over karatelessen

Deze week kwam het AD met berichten over een evaluatierapport over de karatelessen in Gouda. Ze schrijven da het project € 43.225,- heeft gekost en dat het niets heeft opgeleverd voor de veiligheid op straat. Ook beschikt volgens het AD één van de betrokken sportscholen niet over het vereiste keurmerk “Fight Right”.


Daarnaast zou – zonder dat de raad daarover is geïnformeerd – de doelgroep zijn aangepast. Volgens het AD hebben 35 jongeren van GSG Leo Vroman en het Wellant College deelgenomen en niet overlast gevende jeugd.


Of er door het college een aanpassing van de doelgroep heeft plaatsgevonden is nog maar de vraag, want in de raadsnotitie van december 2011 staat: “Er is gekozen voor een toeleiding vanuit de scholen, omdat het project Respect! enerzijds gericht is op agressieregulatie en anderzijds op verhogen van de weerbaarheid voor jongeren die daar behoefte aan hebben.”


Communicatie


Het is heel vervelend dat een rapport naar de pers is gelekt die nog niet voor publicatie was bedoeld, waardoor de raadsleden niet op een passende wijze kunnen reageren en er nu allerlei verhalen de stad doorgaan.
Het is wel opvallend dat zowel bij de start als bij de evaluatie van dit project de communicatie niet goed is verlopen en dat is bij zo’n delicaat dossier geen goede zaak!


Vragen aan college


Omdat de ChristenUnie al lange tijd niet had vernomen over dit project en de periode van 15 maanden voor dit project voorbij was, heeft de ChristenUnie enige weken geleden een aantal vragen gesteld aan het college en de wethouder heeft toegezegd dat deze vragen zouden worden meegenomen in het rapport dat nu dus is uitgelekt.


Het volgende bericht hebben we op 27 augustus jl. naar het college verstuurd:


Eind 2011 is door het college aan de raad medegedeeld dat er 36.000,- rijkssubsidie beschikbaar is voor een programma van 15 maanden en dat hiervoor een vechtsport training zou worden aangeboden. Daarbij is ook aangegeven dat er een evaluatie zou komen.
Inmiddels is deze periode verstreken en graag vernemen wij van de portefeuillehouder wanneer we de evaluatie tegemoet kunnen zien.
Voor zover dat (nog) mogelijk is zouden wij graag in de evaluatie de volgende zaken terug willen zien:
 1. Wanneer is het project precies gestart en wanneer is het geëindigd?
 2. Hoeveel deelnemers zijn er geweest?
 3. Wat voor groep(en) was / waren dat?
 4. Aan de hand van welke selectie criteria is / zijn deze geselecteerd?
 5. Wat zijn de resultaten geweest van deze training?
 6. Hoeveel heeft het project gekost? In hoeverre was sprake van een eigen bijdrage?Hoe nu verder?


Op dit moment is het voor de politiek niet mogelijk om een goed oordeel te vormen over hoe dit project is verlopen en of het nu een (beperkt) succes is of een regelrechte flop.
We verwachten het rapport in de loop van volgende week te ontvangen en dan kan dit dossier nog wel eens tot felle reacties vanuit de politiek gaan leiden.
De ChristenUnie zal het rapport met meer dan gewonen aandacht lezen en op basis van de inhoud van dat rapport beslissen of ze verder nog stappen wil gaan ondernemen.

close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

4 antwoorden
 1. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Werkelijk schandalig dat er in deze tijd, zo met gemeenschapsgelden wordt omgegaan! En natuurlijk levert het geen resultaat op, dat had elk weldenkend
  wel kunnen bedenken. ZONDE VAN HET GELD.

  De betreffende groep is nog lastiger geworden, de ene inbraak na de andere, in mijn omgeving ken ik niet veel mensen meer die dit niet hebben meegemaakt. Zondag bij kennissen voor
  de 8e keer. Dat geld voor die zogenaamde karatelessen had beter besteed kunnen worden.

  En ik stel de gemeente verantwoordelijk voor al die overlast, zij hebben de ghetto's gecreëerd.

  Beantwoorden
 2. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Dit is een patroon. een (goed) idee wordt verkeerd toegepast.
  Onduidelijke criteria? Onvoldoende controle op deelname? Uitbesteding aan organisaties die ermee 'aan de haal gaan? '
  Prima dat zoiets uitlekt.
  ik hoop dat de politiek' hiervan iets 'leert.
  Ben van Bommel

  Beantwoorden
 3. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Het parkje aan de P.C. Hooftstraat, daar zou het wijkteam plantjes komen poten afgelopen voorjaar. Niets meer van gehoord. Bewoners hebben met klem gevraagd aan de gemeente om dit parkje veiliger te maken, middels verlichting en steigertjes (sociale controle door vissers), na uitbaggeren. De verantwoordelijk ambtenaar laat, nota ben via het Hoogheemraadschap weten dat het opknappen van het parkje op de lange baan is geschoven.

  Gerad Schotanus pleit nog voor een opknapbeurt van het parkje, maar dit heeft enkel geleid tot enig snoeiwerk.

  Ik sprak 2 stadswachten die vertelden dat ze per 01-01-2014 ontslagen worden.

  Gemeente en wijkteam laat de bewoners van dit parkje in de kou staan. Dat mag het rioolputje van de Korte Akkeren blijven.

  Speeltuinte aan de Bosweg wordt zonder redenen verwijderd en een aangetekende mail naar wethouder Ruwhof is niet eens een ontvangstbevestiging waard, terwijl het gaat om het doodlopende gedeelte van de Bosweg, waar prima de vele bedrijfsbusjes uit de omliggende straten veilig kunnen parkeren.

  De ChristenUnie dan? Stemt doodleuk in met een bestemmingsplan waarbij Croda belachelijk wordt gefaciliteerd om haar chemische installaties op 100 meter van bewoners te zetten en qu bouwoppervlak 600% mag uitbreiden.

  Croda, nota bene een bedrijf in de categorie 5.1 (zware industrie).

  Snapt u het nog ?

  Schandalig !

  Theo van Schaik

  Beantwoorden
 4. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Maar wel ruim 40 DUIZEND Euro uitgeven om opstandige pubers ook nog eens karateles te geven.

  Laat ze gaan hardlopen, veel goedkoper en het maakt ze rustiger en evenwichtiger.

  Maak eens mooie verlichting in het monumentale parkje aan de P.C. Hooftstraat, zodat niet langer drugsdealers en andere overlast gevende jongeren het hier voor het zeggen hebben.

  Maak een beveilige parkeerplek op het doodlopende gedeelte van de Bosweg. Dan kan de parkeerdruk op de nauwe straatjes opgelost worden. Helaas de wethouder geeft niet eens antwoord. Zou dan toch Croda de gelukkige worden als nieuwe eigenaar van dit stukje Bosweg.

  Theo van Schaik

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie