,

College van Gouda gaat nu wel communiceren!

Kort
achter elkaar stelde de ChristenUnie zowel vragen over de ophoging van de Jac.
P. Thijsselaan en gezamenlijk met de SGP en het CDA over de Jan van
Beaumontstraat. We maakten ons steeds meer zorgen. Het lijkt erop dat
 plannen in de openbare ruimte zonder wijziging moeten worden uitgevoerd.
In beide dossier leek het college niet te willen luisteren naar bewoners die
met terechte bezwaren kwamen bij de herinrichting of noodzakelijke ophoging.
Inmiddels lijkt het besef bij het college gelukkig dat je samen sterk
moet staan als stad en gaan ze met de bewoners aan de slag om tot een gedragen
plan te komen. Teleurstellend is wel dat 
het college steeds achteraf tot de conclusie komt dat het allemaal
anders had gemoeten. Dit tast de geloofwaardigheid van het Goudse bestuur aan
en draagt ook niet bij aan het beeld dat burgerparticipatie moet worden
bevorderd.

Jac.
P. Thijsselaan

Het
college wilde bij de noodzakelijk ophoging deze laan niet meer de allure van
een laan geven, maar bij de herinrichting terug gaan naar klinkerbestrating.
Het college beroept zich hier onder andere op standaard voorschriften die voor
dit soort wegen gelden in 30 km gebieden. Het inrichtingsplan dat het college wilde
doorzetten is tot stand gekomen zonder daadwerkelijk met bewoners naar een goed
alternatief te zoeken waar wel draagvlak voor is. Aangezien het college
burgerinitiatieven belangrijk vindt  is het vreemd dat niet beter naar de
bewoners geluisterd wordt en gezamenlijk geprobeerd wordt tot een herinrichting
te komen die wel op draagvlak kan rekenen. 


Inmiddels
is duidelijk dat de aanpak anders wordt en is het college nu alsnog gezamenlijk
met bewoners naar een goede oplossing aan het zoeken die wel op draagvlak kan
rekenen

Jan
van Beaumontstraat

In
deze straat ging het om een discussie over erf grenzen van de voortuinen, omdat
deze gronden nodig waren voor een verbreding van deze straat waar bewoners ook
niet om hadden gevraagd. Ook bij dit plan kon  het college  niet op draagvlak van de bewoners  rekenen. Ook hier kiest het college gelukkig
alsnog eieren voor haar geld en biedt excuses aan en gaat nu wel in overleg.
Opvallend daarbij is dat inmiddels twee wethouders zich met dit dossier
bemoeien en de communicatie over dit besluit heel vreemd is gelopen. De
bewoners moesten via de pers vernemen dat het college bereid is af te zien van
haar voorgenomen “landjekaap” en de raadsfracties werden ook op de valreep pas geïnformeerd.
De techniek van communicatie is iets wat dit college niet of nauwelijks lijkt
te beheersen.

Het
is een goede zaak dat uiteindelijk bij beide dossiers de bewoners aan het
langste eind trekken. De inzet van bewoners en raadsfracties heeft er
uiteindelijk toe geleid dat er in beide gevallen uitzicht is op een bevredigend
resultaat. Uiteindelijk moeten we het in Gouda samen doen: Samen Sterk. Mooi
om te zien dat onze slogan bij de verkiezingen “Samen Sterk” zo
duidelijk terug komt bij deze dossiers!
close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie