,

Coffeeshop in Westergouwe?


Afgelopen woensdag en donderdag was de traditionele begrotingsbehandeling in de Gemeenteraad. Op basis van een strakke agenda mochten alle fracties hun zegje doen waarbij duidelijk werd in hoeverre een partij het al dan niet eens is met de voorliggende begroting en waar nog duidelijkheid gewenst is.

Sinds kort hanteren we een nieuwe methodiek waarbij na iedere bijdrage van de fractievoorzitter van één van de partijen de andere fractievoorzitters met de spreker in debat konden gaan. Dat leverde soms heel aardige debatten op, wat de levendigheid en aantrekkelijkheid deze avonden zeker ten goede is gekomen.

Wat op deze avonden heel duidelijk werd, is dat nauwelijks draagvlak bleek te bestaan voor de alternatieve begroting van GBG en Gouda Positief, al hun werk ten spijt.
Aanvankelijk deed Trots ook mee aan dit initiatief, maar om vage redenen (“we willen het Veiligheidshuis niet weg bezuinigen en we missen een verdiepingsslag…”) zijn ze afgehaakt.
In ieder geval is de “liefde” tussen Trots enerzijds en Gouda Positief en GBG anderzijds danig is bekoeld.


AD, 12 november 2011

Op donderdagavond kwamen er allerlei moties aan de orde, waarbij uiteindelijk de meest spraakmakende motie van de PvdA afkomstig was, die het mogelijk wil maken om ook coffeeshops buiten de singels te vestigen. De motie kreeg een raadsmeerderheid.
Belangrijke reden voor deze motie was dat in de Wilhelminastraat al lange tijd veel (verkeers)overlast is en er volgens de bewoners te weinig wordt gehandhaafd.
In plaats van aan te dringen op handhaven, hetgeen o.a. de ChristenUnie meermalen bepleit heeft, wordt deze overlast nu aangegrepen om gelijk ook het vestigingsbeleid op te rekken.

Zeer onverstandig wat ons betreft omdat je nu in een compact gebied (binnenstad) goed kunt handhaven en dat gaat bij een breder verspreidingsgebied veel lastiger worden.
Als je een coffeeshop in een “prikkelarm” gebied wilt gaan vestigen kan dat niet in woonwijken, zeker niet probleemwijken, en dan kom je uit bij bijvoorbeeld de Goudse Poort. Veel plezier met handhaven… Westergouwe is natuurlijk ook een optie zolang er verder niet gebouwd wordt…

Samen met het CDA gaan we nu onderzoeken of het mogelijk is een rondetafelgesprek te organiseren met betrokken partijen rond het coffeeshop beleid en deskundigen van buitenaf, zodat we goed kunnen nagaan wat rond het coffeeshop beleid verstandig is en ook haalbaar.
Een motie om dit mogelijk te maken heeft het niet gehaald, maar wellicht dat het via een andere weg toch lukt om het geagendeerd te krijgen.

Als de motie van de PvdA er niet was geweest was er maar weinig inhoudelijk spektakel t.a.v. het beleid geweest tijdens deze twee dagen (of het moet zijn dat GBG en Gouda Positief met een motie van afkeuring dreigden tegen het financieel beleid, niet tegen het college [een noviteit die staatsrechtelijk niet eens mogelijk is…]) en ik blijf me afvragen waarom we zo uitgebreid stilstaan met allerlei beschouwingen bij de begroting. Alles is dan al zo’n beetje dichtgetimmerd.

Wat mij betreft stoppen we nu met deze opzet en gaan we vanaf 2012 bij de Voorjaarsnota de Algemene Beschouwingen houden.
Dan kan je het college concreet huiswerk meegeven bij het opstellen van de begroting en bij de begrotingsbehandeling in het najaar van dat jaar toetsen we dan in hoeverre in de begroting de voorstellen zijn meegenomen. Deze aanpak legt een grotere druk op het college en zal de inhoud van de bijdragen aan inhoudelijke waarde doen toenemen.

Wordt vervolgd!
close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

5 antwoorden
 1. Johan Weeber
  Johan Weeber zegt:

  Nou nou, het is net of jij bij twee andere avonden bent geweest dan ik! Wij hebben het als twee buitengewoon constructieve avonden ervaren, met relatief veel bijval voor onze alternatieve begroting, vooral vanuit het college! Door de andere vergadervolgorde kon aantal coalitiefracties niet meer op voorhand kan leunen op collegestandpunten over onze voorstellen. Goed om te zien voor de kiezers hoe stuurloos sommige fracties dan worden, eerst was er nogal wat kritiek op ons, toen bleek dat het college ons steunt op belangrijke onderdelen, heette het opeens dat wij bestaand beleid hadden voorgesteld …. Kortom een zeer goed gevoel aan overgehouden en wat veel belangrijker is, dat wij nu samen met het college kunnen gaan werken aan echte oplossingen voor de zware problemen waarin Gouda verkeert.

  Beantwoorden
 2. Johan Weeber
  Johan Weeber zegt:

  Dank Theo. Gelukkig kunnen de inwoners van onze mooie stad alles nakijken, en de toezeggingen vanuit het college zelf bekijken op http://www.gouda.nl/ris. Zou ook het AD nog een beter kunnen doen sinds in een recent artikel nietbestaande raadsleden als spreker werden opgevoerd…. Maar laten we toch vooral samen gaan werken aan een beter Gouda, want er komen zware tijden aan!

  Beantwoorden
 3. Jan de koning
  Jan de koning zegt:

  theo, hoe kan je nu naar het AD verwijzen om je gelijk te halen. Deze krant leeft in de veronderstelling dat Jan de Koning fractievoorzitter is van GoPo. Wat heeft deze krant nu over de inhoud van de begroting geschreven en het is natuurlijk pijnlijk om te schrijven over een alternatieve begroting want die is niet van de gemeente. Ook fractie 's hebben hun best gedaan om, met respect voor het opstellen van de alternatieve begroting, vooral te vragen naar details waarvan van te voren bekend was dat wijn die nog niet op papier hadden. Mw. Werger voelde aankomen dat het tussen haar vingers weg gleed en gaf toen maar het antwoord dat de voorstellen uit de alt.begroting bestaand beleid van het college was.
  Maar waar staat dat in het bestuursakkoord, juist nergens.
  Ik begrijp dat de CU voorstander is van dit beleid maar ik wacht het moment af waarop ook de CU moet bekennen dat het huidige beleid niet voldoende bijdraagt aan de financ. Verbetering van Gouda iets waar GBG en GoPo nu juist aandacht voor heeft gevraagd. Waar is de financ. Realiteit van het CU of moet het eerst fout gaan.
  We zullen het het komende jaar gaan merken.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie