,

ChristenUnie kiest voor constructieve houding

Gemeente Belangen Gouda breekt met Gouda Positief
De laatste weken wordt in de diverse media opgemerkt dat de
ChristenUnie niet bereid is om zitting te nemen in het nieuwe college dat
waarschijnlijk binnenkort wordt gepresenteerd.
 Het leek me daarom goed om de situatie helder uiteen te
zetten, zodat er een juiste beeldvorming ontstaat.
 


Vertrouwen

Op 12 mei jl. maakte Johan Weeber namens Gouda Positief
bekend dat hij de intentie heeft om met D66 en PvdA een nieuwe coalitie te gaan vormen en daarom uit de
besprekingen te stappen voor een coalitie van Gouda Positief/GBG, ChristenUnie,
CDA, SP, SGP en Gouda’s 50+ Partij. Vooral Jan de Laat van Gouda Positief had naar wij begrepen fors moeite met een coalitie van kleine partijen en wilde een coalitie met grote(re) partijen.
 Op dat moment ontstond er een nieuwe situatie en stonden wij
behoorlijk ontgoocheld buiten spel. Vertrouwen bleek een broos iets en een
gegeven woord bleek feitelijk niets waard.Twitter, 3 juni 2014


Constructieve houding 


Van diverse kanten werd erop aangedrongen dat in ieder geval
de ChristenUnie er alles aan moest doen om mee te worden genomen in het nieuwe
initiatief, aangezien de drie partijen nog geen meerderheid hadden en de
ChristenUnie de 4e partij van Gouda was geworden met 4 zetels. Gouda
Positief/GBG, D66 en PvdA hebben met elkaar 16 zetels en bij 18 zetels is pas
sprake van een meerderheid.
 We werden al vrij snel benaderd door de PvdA (namens de drie
partijen) en er werd gepolst hoe wij erin stonden. Ik heb namens de ChristenUnie duidelijk gemaakt dat
de handelwijze van Johan Weeber (met Jan de Laat) zeer laakbaar te vinden en
dat het vertrouwen (een fundamenteel iets, ook in de politiek) is geschonden. 
Maar daarbij merkte ik ook dat we niet meer in de positie zijn om te bepalen
met welke partijen we een college wilden vormen en dat in het belang van de stad er nu snel een stabiel en betrouwbaar college nodig is.


De ChristenUnie was (en is) bereid daarover het gesprek aan te gaan,
al zou er dan met Gouda Positief een stevig gesprek moeten plaatsvinden en
vinden wij die partij een reëel risico. Het betekent dat je de komende jaren naast de
inzet voor een goed beleid, je ook steeds alert moet zijn of Gouda Positief
binnenboord blijft.
Namens de ChristenUnie hebben we ons nadrukkelijk
constructief opgesteld en een uitgestoken hand aangereikt.
 De PvdA besloot echter vast te houden aan GroenLinks en D66
aan de VVD en zodoende was er geen ruimte voor de ChristenUnie. Feitelijk was
dit ook al zo direct na de verkiezingen. De vier voormalige coalitie partijen hadden elkaar
toen ook al heel snel gevonden en er was alleen een andere partner i.p.v. het
CDA als 5e partij mogelijk. Eerst was dat de ChristenUnie en nu is
dat Gouda Positief.
 


Stabiel bestuur


Duidelijk moet zijn dat de ChristenUnie na 12 mei bereid was aan te
schuiven, maar dat de initiatiefnemers dit niet hebben gewild. 

Het is nu aan de
vijf genoemde partijen om te gaan bewijzen dat ze tot een stabiel en
betrouwbaar bestuur kunnen komen, dat ook representatief is voor de volle
Goudse samenleving.  Het blijft daarbij
vreemd en onwerkelijk dat ruim een kwart van de stemmers (christelijke
partijen) nu bewust buiten spel is gezet…GBG breekt met Gouda Positief


Inmiddels is op 2 juni bekend geworden dat Gemeentebelangen Gouda de fusiebesprekingen met Gouda Positief heeft beëindigd. 

Nadat Johan Weeber en Jan de Laat van Gouda Positief op eigen houtje hadden besloten met D66 het gesprek aan te gaan voor een alternatieve coalitie (3e poging in Gouda sinds 19 maart) en daarmee Jan de Koning van GBG buiten spel zetten, was het een kwestie van tijd tot de breuk zou worden aangekondigd.
Ofschoon het niet aan mij is om over interne aangelegenheden bij de fracties iets te roepen, is het in ieder geval wel frappant dat iedere keer blijkt dat er bij Gouda Positief op een bepaalde manier wordt geschaakt, waarbij personen, beloften en vertrouwen ondergeschikt worden gemaakt aan bepaalde ambities. Dit is schadelijk voor de politiek en schadelijk voor de stad. 


Hieronder de verklaring van GBG zoals die vermeld stond op de site van GoudaFM:

“De leden van Gemeente Belangen Gouda (GBG) hebben besloten de
fusiebesprekingen met Gouda Positief, die tijdelijk waren opgeschort vanwege de
gang van zaken rond de coalitieonderhandelingen, niet verder voort te zetten en
de samenwerking met genoemde fractie met onmiddellijke ingang te beëindigen.
Reden van dit besluit is de gang van zaken binnen en buiten de fractie-
en bestuursvergaderingen tijdens de vorming van coalities. Het eigenzinnig
optreden van enkele leden van GoPo en het ontkennen en niet nakomen van
afspraken, welke in het bijzijn van onze leden zijn gemaakt, wordt door ons
hoog opgenomen.
Daar komt bij dat recent tijdens een gesprek met ons bestuur de
fractievoorzitter van GoPo/GBG heeft gedreigd de fusie niet door te laten gaan
wanneer Jan de Koning (GBG) zich kandidaat stelt voor de functie van wethouder.

Twitter, 2 juni 2014

Vanwege het buitensluiten cq. negeren van de inbreng van GBG tijdens
bestuur- en fractievergaderingen en het dreigement van de fractievoorzitter
hebben wij moeten constateren dat er een onherstelbare vertrouwensbreuk is
ontstaan. Op grond daarvan is er onvoldoende basis om verder te gaan met het
proces van fusie van de twee partijen. Het vertrouwen dat wij de laatste twee
jaar zo zorgvuldig hadden opgebouwd is door het optreden van enkele personen
binnen Gouda Positief volledig verloren gegaan.
Vanaf maart 2012 hebben wij als bestuur en fractie van GBG veel energie
gestoken in het laten slagen van deze samenwerking die zou moeten leiden tot
fusie van twee lokale partijen in Gouda. De samenwerking tussen de leden van de
fracties en besturen had tot doel de krachten te bundelen. Wanneer het
vertrouwen zo ernstig geschaad wordt is er geen sprake van het leggen van een
goed fundament voor een vruchtbare samenwerking in het belang van de Goudse
burger. Als GBG zijn wij ten opzichte van onze kiezers verplicht ook die
verantwoordelijkheid te nemen. Vanaf heden zal onze vertegenwoordiger weer als
raadslid namens de fractie van GBG gaan functioneren.
Bestuur
Gemeentebelangen Gouda (GBG)


close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

2 antwoorden
 1. J. te G.
  J. te G. zegt:

  Dit wordt en is een echte soap van Goudse bodem. Beter kun je het niet verzinnen. Toont tevens aan dat oude coalitiepartijen in staat zijn met macht te goochelen en trachten Gouda Positief definitief van hun speelveld te verwijderen. Of dat erg is kan ik niet helemaal beoordelen, maar de eerdere moves en gedrag toont opportunisme van de bovenste plank aan van personen met een zwakke democratische traditie.
  Dat er Machiavelli achtige trekken ook bij hen zitten gelijk PvdA en D66 is niet te verwonderen. Hun machtbasis, kiezers bestaat uit opgeklopte onvrede en ventileren van de eigen onmacht. Daarmede en met deze laatste terechte stap van GBG hebben ze zich zelf als GOPO aan de rand van het spel verplaatst .In de strafbankjes wel te verstaan.
  Slechte spelers gaan het veld uit.

  Soap van Goudse origine toont tevens aan dat bestaande politieke partijen en zeker PvdA, D66 en wellicht ook CDA en VVD meer moeten doen blijvend en vaak met hun kiezers in debat te gaan en te blijven. De Stadsgesprekken tot een democratisch instrument verheffen en faciliteren. Niet alleen voor Collegevorming maar zo vaak als mogelijk. Deelbelangen, grote stedelijke en ook politieke belangen, ambities te bespreken. Inzicht geven in politieke processen en dat is meer dan Gast in de Raad. Dat is: de gekozenen gast in de Stad. Dienstbaar aan de Stad en haar inwoners, bedrijven en instituties.. Geen doorgeefluik van Den Haag.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie