, , ,

ChristenUnie Gouda stelt vragen over duurzaam inkopen Gemeente Gouda

ChristenUnie Gouda stelt vragen over duurzaam inkopen Gemeente Gouda

Maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen (MVOI) wordt ook wel duurzaam inkopen genoemd. Het betekent dat er niet alleen op de prijs van de producten wordt gelet, bij diensten of werken die worden ingekocht, maar ook op de effecten van de inkoop op milieu en sociale aspecten.

MVOI is een belangrijk instrument om duurzaamheid en de daarbij behorende transities te realiseren. Gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk kopen alles bij elkaar in voor  ruim € 86 miljard per jaar. Ze zijn een bepalende opdrachtgever in diverse markten, zoals de bouw, energie, mobiliteit en GWW.

Op 4 juli 2023 ontving de gemeenteraad van Gouda het raadsmemo met het besluit tot het ondertekenen van het manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen. Met dit manifest committeert de gemeente zich tot het opstellen van een Actieplan MVOI 2022-2025, het monitoren van de voortgang én het jaarlijks rapporteren aan het Rijk. Het manifest is in september 2023 ondertekend.

Wij vinden dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven op het gebied van duurzaamheid. MVOI is daarvoor een belangrijk middel, ChristenUnie Gouda is benieuwd naar de stand van zaken met betrekking tot het opstellen van het actieplan en heeft daar technische vragen over gesteld.

  1. Is voldoende kwantitatieve en kwalitatieve capaciteit aanwezig om dit manifest tot uitvoering te brengen?
  2. Is het bijbehorende actieplan inmiddels opgesteld?
  3. Hoe wordt de voortgang gemonitord?
  4. Wanneer wordt aan het Rijk gerapporteerd?
  5. Is de rapportage aan het Rijk conform een vastgesteld format?
  6. Wordt samen opgetrokken met andere gemeenten, die voor dezelfde uitdagingen staan?
  7. Is het mogelijk gemeente Gouda te vergelijken met andere gemeenten? 

Uit de beantwoording blijkt dat de gemeente bezig is met het opstellen van het actieplan MVOI. De afronding hiervan is gepland voor het zomerreces 2024. De eerste rapportages hierover worden voor de zomer van 2025 verwacht. Op basis van de betrokkenheid van interne en externe deskundigen en het samen optrekken met 8 andere gemeenten, hebben wij alle vertrouwen in een goed en gedegen Actieplan. Wij zullen de voortgang blijven monitoren.

 

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie