Afgelopen weken deden ondergetekende, Gert van de Brink en Mirjam Roos namens de CU fractie mee met het project ‘kennismaken met de democratie’ bij een aantal lagere scholen in Gouda.  

Onze fractie vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren kennis maken met de (lokale) politiek. Om die reden heeft Ineke Schaddelee in het najaar bij de griffie geïnformeerd naar de mogelijkheden voor het opzetten van een programma. Wat bleek, de griffie was al bezig met de ontwikkeling van een pilot.  

De griffie is inmiddels, in samenwerking met de Brede school, gestart met het geven van de democratielessen. De doelgroep zijn basisschoolleerlingen uit Gouda, (groepen 7&8).  

Het lesprogramma bestaat uit drie onderdelen.  

Les 1: Bezoek van een raadslid aan de klas  

Deze les wordt gegeven door een raadslid. De inhoud van deze les gaat over de democratie in Nederland. Daaropvolgend wordt ingezoomd op de Gemeente Gouda en het werk van de raadsleden. De leerlingen kunnen uiteraard vragen stellen aan het raadslid. 

Ik mocht één zo’n uur les op een school invullen. Het was oprecht een vragenuur, de betrokkenheid van de leerlingen was groot. Het uur vloog om door de vele vragen die werden gesteld. Op deze school bleek het heel eenvoudig te zijn om de relatie te leggen tussen de eigen ervaringen van de leerlingen en de politiek. Ze kenden al de klassenvertegenwoordigers in een leerlingenraad. En ze hadden vooraf geoefend met het vormen van politieke partijen en het sluiten van bondjes om iets voor elkaar te krijgen.

Les 2: Bezoek aan het Huis van de Stad 

De klas krijgt in les 2 een rondleiding door het Huis van de Stad. Wie werken hier eigenlijk en waarvoor kan je hier als inwoner terecht?  

De rondleiding eindigt in de raadzaal. Hier krijgen de leerlingen uitleg over de manier van vergaderen in de raad en zoomen ze in op debatteren. Wat is dit, hoe werkt het en waarom doen ze dat zo? Na de uitleg gaat de klas zelf met elkaar in debat. 

Mijn fractie-collega Mirjam Roos heeft al een andere basisschool welkom geheten in het huis van de Stad.  

Les 3: Plannen maken voor de stad  

Met de kennis die je nu hebt over de stad, wat zou jij dan willen voor de stad?  

Het lespakket wordt aangeleverd door de Brede School Gouda. Aan de hand van een PowerPoint en een werkblad denken de leerlingen na over plannen voor de stad. Deze worden verzameld en overhandigd aan de raad. De echte enthousiastelingen krijgen te horen dat ze voor het nieuwe schooljaar kunnen solliciteren als Kinderburgemeester of wethouder. 

Een mooie programma dat leerlingen leert  hoe een goede democratie werkt.  

Het is nog een pilot, wat ons betreft is deze pilot zeer geslaagd!  

En de verkiezingen voor de Provinciale staten komen er aan!  Ja, dit is een oproep om de kinderen het goede voorbeeld te geven en te gaan stemmen. En dan natuurlijk het liefst op de lijst van de ChristenUnie. 

 De laatste jaren is er een enorme hoeveelheid aandacht geweest voor het onderwijs, de kwaliteit, en de impact die corona daarop heeft (gehad). Die aandacht voor het onderwijs heeft heel veel mensen in de samenleving geraakt en maakt ook dat de gemeente hier (opnieuw) aandacht voor heeft. Enkele zaken die langs zijn gekomen de afgelopen ‘coronajaren’ zijn bijvoorbeeld het ventileren van lokalen en het bieden van noodopvang waar het voor ouders en/of kinderen echt niet mogelijk was om thuis te zijn in tijden van lockdown. Mooi als we dan met elkaar kunnen nadenken over iets waar we allemaal een groot deel van onze jeugd doorbrengen. We willen allemaal dat de luchtkwaliteit goed is, dat er een omgeving is waar de omstandigheden er naar zijn dat er geleerd kan worden. Daar begint het mee. Maar dan blijven er nog zoveel mooie dingen over, die ook de aandacht verdient.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De afgelopen jaren zijn er prachtige initiatieven geweest vanuit De Brede School, allerlei verenigingen in Gouda hebben (bijna gratis) proeflessen en korte cursussen aangeboden waar kinderen van allerlei verschillende scholen op konden intekenen om zich zo te verbreden, te kijken waar hun talenten liggen en ontspanning te bieden. Ouders en kinderen hebben kennis kunnen maken met zoveel leuks dat Gouda te bieden heeft. Het heeft ontmoetingen gebracht, tussen kinderen uit verschillende wijken en van verschillende scholen. Deze projecten zijn verbindend en verrijkend, voor de kinderen, hun ouders en de stad. Ook al kon er veel ook niet doorgaan, de inzet die geleverd is, door de mensen, verenigingen en de stad is mooi om te zien en ik kijk uit naar de projecten die nog gaan komen. 

 

Rianne Zuurmond – Geelhoed
Kandidaat CUgouda