Op 5 juli ontving onze oud-ChristenUniewethouder Corine Dijkstra de bronzen erepenning van burgemeester Verhoeve. Als ChristenUnie Gouda zijn we trots op haar verdiensten en dankbaar dat zij dit voor de stad Gouda mocht doen.

Lees hieronder het persbericht dat de gemeente Gouda hierover deelde.

Corine Dijkstra is bijna 6 jaar wethouder geweest van de gemeente Gouda in de periode oktober 2016 tot en met juni 2022. Dijkstra was in deze periode verantwoordelijk voor maatschappelijk ondersteuning (inclusief beschermd wonen en maatschappelijke opvang), jeugd en welzijn, publieke gezondheid en integratie, burgerschap en diversiteit. Als dank voor haar verdiensten rijkte burgemeester Verhoeve op dinsdag 5 juli de bronzen erepenning uit tijdens haar afscheid.

Tijdens haar bestuursperiode heeft Dijkstra met name veel voor kwetsbare inwoners van Gouda betekend. Zo heeft zij zich hard gemaakt voor de realisatie van ontmoetingscentrum van Noord, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan vrijwilligers en professionals van onder meer het sociaal team. Ook is door haar inzet de kwaliteit van de opvang voor dak- en thuislozen verbeterd, waardoor zij kunnen werken aan de opbouw van hun leven. Daarnaast heeft Dijkstra de beweging van beschermd wonen naar een eigen plek in de wijk, ‘gewoon thuis’, actief gestimuleerd.

Een meer inclusieve en toegankelijkere stad
Als wethouder inclusie en diversiteit heeft zij de stad inclusiever en toegankelijker gemaakt. In Gouda moet iedereen mee kunnen doen. Het mag daarbij niet uitmaken of je een handicap hebt, ziek bent, wat je geslacht is, op wie je valt of wat je achtergrond is. Dijkstra heeft mensen bij elkaar gebracht en vele initiatieven uit de stad ondersteund, waaronder Gouda regenboogstad.

Campus Gouda en Dataplatform Midden Holland
Voldoende zorgprofessionals zijn een steeds grotere uitdaging. Om deze professionals in de zorg te krijgen én te behouden heeft Dijkstra zich intensief, samen met collega wethouder Thierry van Vugt, ingezet om HBO onderwijs naar Gouda te halen. Daarnaast zijn niet alleen zorgprofessionals nodig, maar ook innovaties om inwoners zolang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen. Door het delen van data van verschillende partijen, waaronder gemeenten, kan onderzoek worden gedaan naar innovaties. Door de inzet van Dijkstra wordt data van de gemeente verantwoord gedeeld met het dataplatform.

Tijdens corona heeft zij zich intensief ingezet als onderdeel van het crisisteam. Ook was zij voor het Sociaal Domein aangesloten bij de landelijke netwerken VNG en G40. Verder heeft zij zich ingezet voor de doorontwikkeling van de Chocoladefabriek en Libertum en heeft zij structureel veel waardering geuit en zorg gehad voor de Goudse vrijwilligers. Dit is nog maar een greep van de resultaten die Corine Dijkstra als wethouder heeft geboekt.

Bronzen erepenning
De erepenning in brons wordt toegekend als blijk van grote waardering voor grote aansprekende verdiensten op verschillende gebieden die een bijdrage leveren aan de Goudse gemeenschap en/of voor het ontplooien van initiatieven die van grote en langdurige of blijvende betekenis zijn voor de Goudse samenleving. De bronzen erepenning kan worden toegekend aan personen en organisatie voor hun grote actuele verdiensten voor de stad op een bepaald gebied.