De ChristenUnie draagt Anna van Popering-Kalkman (38) voor als kandidaat-wethouder. Zij was bij de afgelopen verkiezingen lijsttrekker voor de ChristenUnie en is inmiddels bezig aan haar derde periode als raadslid. Daardoor brengt Anna van Popering veel politieke ervaring mee. Anna van Popering heeft ook de nodige maatschappelijke en bestuurlijke ervaring. Zij is nu nog advocaat-partner bij Bos Van Eck Advocaten. Als advocaat stond zij de afgelopen 15 jaar tal van (semi) publieke organisaties en bedrijven bij. Verder is Anna van Popering ook voorzitter van de geschillencommissie van de gemeente Capelle a/d IJssel.

Anna van Popering heeft een groot Gouds netwerk, niet alleen door haar politieke loopbaan, maar ook omdat zij al 10 jaar actief is in het Goudse bedrijfsleven. Daarnaast is zij betrokken bij de Goudse Sint Jansgemeente. Anna van Popering: “Ik zou het zou een voorrecht en een grote eer vinden om mij als wethouder voor Gouda in te zetten. Er komt veel op mij af, maar tegelijkertijd ervaar ik deze weg ook als leiding van God en voel ik mij door Hem gedragen”.

De ChristenUnie is blij dat met Anna van Popering een waardige opvolger is gevonden voor Corine Dijkstra die nu nog wethouder is voor de ChristenUnie. David Jan van Meeuwen (voorzitter ChristenUnie Gouda): “Wij zijn blij dat wij met Anna van Popering een kandidaat-wethouder hebben met stevige Goudse wortels en ruime politieke en maatschappelijke ervaring”.

Ook Corine Dijkstra is enthousiast: “Heel mooi dat Anna van Popering mij naar alle waarschijnlijkheid als wethouder gaat opvolgen. Ik ben ervan overtuigd dat zij met haar betrokkenheid op Gouda, haar ervaring in de raad en haar deskundigheid een waardevolle bijdrage kan leveren aan het bestuur van onze goede stad.”

De collegeonderhandelingen zijn nog gaande. De onderhandelende partijen verwachten medio juni een concept collegeakkoord voor te leggen aan de gemeenteraad.

Raadsleden zijn volksvertegenwoordiger náást hun dagelijkse betrekking. Hoeveel juristen er op de kandidatenlijsten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen staan is niet bekend, maar het zal zeker een fors aantal zijn. Drie van hen, twee advocaten en een oud-rechter, vertellen over het nut van juristen in de raad. “Het leven is één groot juridisch strijdtoneel. Daarom heeft juridische kennis in de gemeenteraad alleen maar meerwaarde.”

In het aandeel juristen in de Tweede Kamer is al decennialang een dalende trend waar te nemen, en ook in de top van het ministerie van Justitie en Veiligheid is thans geen meester in de rechten meer te vinden. In gemeenteraden zijn ze er wel, al zijn er geen cijfers voorhanden. Wat is de meerwaarde van juristen in de lokale politiek? Mr. sprak met advocaten annex raadsleden Bisar Çiçek en Anna van Popering-Kalkman, en oud-rechter Ger Vermeulen over de combinatie van de juridische praktijk en de lokale politiek.

Machtige overheid

In Moerdijk is Bisar Çiçek voor het eerst lijsttrekker namens de Moerdijkse PvdA. Wel zit hij al sinds 2014 in de raad. In het dagelijks leven is hij straf- en bestuursrechtadvocaat bij Schouten Legal in Breda. Çiçek (28) is sinds zijn zeventiende politiek actief en werd in 2014 voor het eerst raadslid. En dat bevalt nog altijd uitstekend, “want je hebt direct contact met je inwoners. De gemeente kent mij, ik ken ongeveer iedereen in de gemeente. En dan zijn de lijntjes heel kort.”

Bisar Çiçek (#1 PvdA Moerdijk)

Çiçek ziet een belangrijke parallel tussen zijn beide rollen. “Als advocaat ben je partijdig. Je staat pal voor je cliënt. “Als gemeenteraadslid is dat eigenlijk niet anders: je staat pal voor je inwoners en voor je gemeente. Als advocaat doe je alles om voor je cliënt het beste uit een zaak te halen.” En voor de inwoners van zijn gemeente doet hij precies hetzelfde. “Je bent herder van je eigen schapen.”

Hij vervolgt:  “Als advocaat kom ik voor mijn cliënt op tegen een best wel machtig OM en een best wel machtige overheid. Ook inwoners kunnen aanlopen tegen een machtige gemeente of machtig bestuursorgaan. Dan is het fijn dat ik als gemeenteraadslid hun stem kan vertolken in de gemeenteraad.”

Maatschappij begrijpen

Çiçeks keuze voor de studie rechten kwam eveneens voort uit een maatschappelijke drijfveer. “Als ik om me heen keek, zag ik een heleboel situaties die gewoon ronduit niet klopten. En ik vond dat dat anders moest.” Het politieke bewustzijn kwam later. “In hoeverre wist ik op die leeftijd wat socialisme of sociaaldemocratie was? Eén ding wist ik wel: er klopt iets niet. Om te begrijpen waarom de dingen werken zoals ze werken, ben ik  rechten gaan studeren. En om op te komen voor de zwakkeren in de samenleving ben ik advocaat geworden.”

Verkapt hoorcollege

Zijn juridische kennis komt in de raad enorm van pas. “Omdat je bepaalde procedures heel goed onder de knie hebt, en daardoor ook heel goed weet hoe je iets voor elkaar moet krijgen.” Dat is natuurlijk erg nuttig, maar het is oppassen dat je geen informatieloket wordt. “Het komt regelmatig voor dat ik een verkapt hoorcollege bestuursrecht geef in de gemeenteraad.”

Fit blijven

Het vergt veel om alle ballen hoog te houden. Çiçek begrijpt dat collega’s wegens tijdgebrek een raadslidmaatschap er niet bij kunnen hebben. Zelf lukt het hem doordat hij een georganiseerd type is – “ik werk in blokken van kwartiertjes” – en vooral: door fit te blijven. “Ik sport heel veel. Het helpt dat ik na een nacht lang vergaderen niet moe ben. En ik let op mijn dieet.” Maar rustmomenten zijn schaars, zeker nu er in het weekend geflyerd moet worden.

Volgens Çiçek zou er iets moeten gebeuren om het raadslidmaatschap beter te kunnen combineren met een maatschappelijke carrière, bijvoorbeeld door meer fractieondersteuning mogelijk te maken. Al is het “niet populair om te zeggen dat politieke ambtsdragers het moeilijk hebben.”

Het politieke bloed

Anna van Popering-Kalkman (#1 ChristenUnie Gouda)

Anna van Popering-Kalkman (38) kan erover meepraten. Ze beleeft een ongekend turbulent jaar, waarin ze partner werd bij Bos Van Eck Advocaten te Gouda, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Goudse gemeenteraad en bovendien lijsttrekker namens die partij voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Naast haar Leidse rechtenstudie behaalde Van Popering een politicologische propedeuse, maar na haar afstuderen richtte ze zich volledig op een carrière als advocaat. Na enkele jaren kroop het politieke bloed toch weer waar het niet gaan kon en belandde ze – na een bestuurslidmaatschap bij de Goudse afdeling van haar partij – in de raad. Daar zit ze nu acht jaar.

Netwerk

Als jurist heeft ze in het raadswerk veel profijt van haar achtergrond. “Ik vind dat je vanuit je rechtenstudie en als advocaat heel veel bagage meekrijgt voor in de raad. Je moet verordeningen opstellen, moties, amendementen. Daar heeft je juridische fijnzinnigheid gewoon heel veel meerwaarde. En je hebt een goed analytisch denkvermogen.”

Die combinatie van het raadswerk met de advocatuur heeft absoluut voordelen. “Omdat ik werk in dezelfde stad waar ik ook raadslid ben, had ik door mijn werk al een groot netwerk. Daaruit haal ik veel kennis en inspiratie voor mijn raadswerk. Omgekeerd weet ik door mijn politieke rol ook veel over wat er speelt in de stad en heb ik heel veel nieuwe mensen leren kennen.”

Feitenvrij

Wel blijkt de politiek soms een heel andere wereld dan de rechtspraktijk. “Wat ik lastig vond, is dat politiek soms ook wel heel erg feitenvrij is. Als advocaat ben ik gewend: ik kan wel iets roepen, maar uiteindelijk is er een rechter die als het ware mijn huiswerk controleert en als ik de grootst mogelijke onzin uitkraam, gaat dat ergens een keer heel pijnlijk uitkomen.” Het stoort Van Popering wanneer medepolitici een minder groot belang hechten aan juridische houdbaarheid. “Zorg dat je argumentatie deugt en ga geen evidente onzin roepen.”

Kameleon onder de toga

Andersom heeft de politieke ervaring ook een positieve invloed op haar competenties als advocaat. “Als advocaat ben je een kameleon onder de toga. Het ene moment sta ik een werknemer bij die wordt ontslagen, de andere keer sta ik de werkgever bij en houd ik een diametraal ander verhaal. De politiek heeft me gedwongen om als het ware onder die toga vandaan te kruipen en meer van mezelf te laten zien.” Ook kreeg Van Popering door haar politieke optredens meer zelfvertrouwen. “Toen ik acht jaar geleden begon verschool ik mezelf achter cliënten  en  wetskennis. In de raad ben ik als persoon wat meer naar buiten getreden.”

Verschil maken

De advocatuur staat bij Van Popering nog altijd op één, maar de politiek zou ze voor geen Goudse kaas willen missen. “Als advocaat heb je een zaak, die los je op en daarna gaat de wereld verder zoals ‘ie was.” Natuurlijk geeft ze alles om de belangen van cliënten zo goed mogelijk te verdedigen, “maar in de politiek kun je in bredere zin maatschappelijk een verschil proberen te maken. Dat vind ik heel erg mooi.”

Eindelijk politiek actief

Ger Vermeulen (#5 VVD Almelo)

Ger Vermeulen (70) trad juist niet eerder als politicus op de voorgrond. Hij neemt een leven lang juridische ervaring mee naar de gemeenteraad. In Almelo, de gemeente waar hij nu meedingt naar een zetel in de raadszaal, was hij tot voor kort rechter.

Maar “op een gegeven moment mag je niet meer van de koning, dat is heel jammer”, laat hij glimlachend weten. Voordeel is dat hij nu wel politiek actief kan zijn. Reeds lange tijd is hij VVD-lid – hij was zelfs voorzitter van de lokale afdeling in Almelo – maar een politiek ambt bekleedde hij nimmer.

Machtenscheiding

Als lid van de zittende magistratuur kon dat niet. Niet wegens een wettelijk beletsel, maar omdat zijn toenmalige rechtbankpresident dat, in goed overleg, ontraadde. “En ik was dat helemaal met hem eens”, zegt Vermeulen. “Een relatief grote gemeente als Almelo is vaak betrokken bij procedures. Dan is het wat gek als er een rechter in de rechtbank zit die ook en passant iets doet in de gemeente. Dat vond ik zelf ook niet zuiver.” Dat rechtsstatelijke besef zit er stevig ingebakken – “De scheiding der machten vind ik een waanzinnig belangrijk element in ons land” –, hetgeen in de landelijke politiek volgens hem nog wel eens ontbreekt. “De rechterlijke macht wordt tegenwoordig steeds vaker als hinderlijk ervaren. Die doet uitspraken die de politiek soms helemaal niet leuk vindt.”

Integriteitsvaccin

Nu hij geen rechter meer is, kan het wel. “En de VVD Almelo zei: nou, heel graag.” Dat Vermeulen niet meer rechtspreekt betekent overigens geenszins dat hij stilzit. Hij werkt twee dagen in de week in de advocatuur als adviseur arbeids- en ondernemingsrecht bij SPRAAQ advocaten in Almelo, is voorzitter van allerlei commissies en wordt veel gevraagd voor arbitrageprocedures. Voor belangenverstrengeling is Vermeulen echter niet bang. “Als rechter word je geïnjecteerd met het integriteitsvaccin. Je moet altijd afwegen: kan ik zo’n zaak doen? Wij leerden dat je al héél snel moet vinden dat je zo’n zaak niet kunt doen.” Het kennen van de neef van de achterbuurman is dan al genoeg om ervan af te zien.

Meerwaarde

Maar een door de wol geverfde oud-rechter heeft natuurlijk meer dan enkel onkreukbaarheid te bieden: ook van zijn juridische kennis verwacht Vermeulen in de gemeenteraad veel plezier te hebben. “Niet altijd is juridische kennis in even overvloedige mate aanwezig.” En dat terwijl het raadswerk vol zit met juridische complicaties. “Het leven is één groot juridisch strijdtoneel. Ik denk dat juridische kennis in de gemeenteraad alleen maar meerwaarde kan hebben.”

Pamfletjes

Die inhoudelijke bijdrage staat voorop. Vermeulen wil zich graag verdienstelijk maken voor de gemeente Almelo, maar het heetst van de verkiezingsstrijd laat hij liever over aan zijn medekandidaten. “Dat is het probleem als je rechter bent geweest: ik ga niet mezelf hier op het marktplein lopen verkopen.” Als de mensen op hem willen stemmen is dat natuurlijk prachtig, maar als ze dat niet willen, ligt hij daar zeker niet wakker van. “Hé, wie loopt daar?”, schetst hij de situatie. “O, dat is die oud-rechter. Die loopt nu met pamfletjes te sjouwen. Daar ben ik wat minder geschikt voor”, lacht hij.

 

Bron: https://www.mr-online.nl/juristen-in-de-gemeenteraad-soms-geef-ik-een-verkapt-hoorcollege-bestuursrecht-in-de-raadszaal/ 8 maart 2022

Bron: https://open.spotify.com/episode/4ERQy6Iw3tMP3dn4d2k2V1?si=Nc3GlI8SRla_CD5-HEJ2kg&context=spotify%3Ashow%3A5UDty8uMg4IDiESuFNhC3k&nd=1

Anna van Popering-Kalkman is verkozen tot lijsttrekker van de ChristenUnie voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Zij was de afgelopen 7 jaar al raadslid voor de ChristenUnie in Gouda.

In de gemeenteraad is zij actief als voorzitter van de Agendacommissie, en als voorzitter van de commissie Samenleving en de Raadsbrede werkgroep Gouda 750. Verder zet zij zich ook in voor de viering van Gouda 750 als lid van de Stuurgroep Gouda 750. In de gemeenteraad is zij woordvoerder op het gebied van onder meer onderwijs, economie, cultuur en schuldhulpverlening.

Anna van Popering is een geboren Goudse (1983). Zij is getrouwd, moeder van twee kinderen en werkt in het dagelijks leven als advocaat arbeids- en ondernemingsrecht bij Bos Van Eck Advocaten in Gouda. Daarnaast is zij ook actief als voorzitter van de Geschillencommissie van de Gemeente Capelle a/d IJssel. David-Jan van Meeuwen, voorzitter bestuur ChristenUnie Gouda: “Als bestuur zijn we ontzettend blij dat Anna bereid is om de kar te trekken voor de komende verkiezingen. Zij is zeer gedreven en enthousiast en heeft ook veel inhoudelijke bagage waardoor zij het geluid van de ChristenUnie geloofwaardig kan uitdragen.”

Anna zelf is ook zeer verheugd met haar voordracht: “De liefde voor Gouda is er bij mij met de paplepel in gegoten. Daarnaast ben ik al vanaf mijn middelbare schooltijd politiek actief. Ik ben dan ook ontzettend dankbaar dat ik mij de afgelopen 7 jaar als raadslid van Gouda heb mogen inzetten. Echt een enorme eer dat ik nu ben verkozen tot de eerste vrouwelijke lijsttrekker van de ChristenUnie Gouda! ”

Omdat de algemene ledenvergadering waarin Anna verkozen is online werd gehouden, werd de dag daarop in het Houtmansplantsoen een bos bloemen overhandigd door het bestuur.

ChristenUnie fractie aan het werk. 
Na de teleurstellende coalitievorming zijn we als fractie niet bij de pakken blijven zitten maar hebben geprobeerd om in deze nieuwe situatie onze verantwoordelijkheid te pakken.

Allereerst is het goed om de fractie kort voor te stellen en de taakvelden te benoemen:

Theo Krins is als ervaren politicus de fractievoorzitter en verantwoordelijk voor de dossiers Bestuur, Regionale Samenwerking, Financiën en Veiligheid.

Wout Schonewille is na twee jaar burgerraadslid al een beetje ingegroeid en zal zich bezighouden met het Sociaal domein, Werk/inkomen, Sport en Burgerparticipatie.

Anna van Popering heeft haar bestuursfunctie neergelegd en is als raadslid verantwoordelijk geworden voor Onderwijs, Marketing en Kunst/cultuur. Daarnaast maakt zij deel uit van het (tijdelijke) presidium.

Christiaan Quik heeft de afgelopen twee jaar de fractie ondersteunt als secretaris en heeft nu als raadslid de volgende aandachtsvelden: Ruimtelijke ordening, Duurzaamheid en Bereikbaarheid/Parkeren.

Thera de Haan is na haar inzet voor Perspectief in Gouda aangetreden als burgerraadslid in de fractie. Zij zal zich samen met Wout richten op zorg en welzijn.

Naast Thera bestaat de steunfractie uit Rianne Zuurmond (Onderwijs), Ruud de Groot (Sport) en Stephan Meijers (Duurzaamheid).

De eerste periode ontvingen we als nieuwe Gemeenteraad diverse workshops en presentaties om onszelf in te werken als raadsleden. Omdat we als fractie al goed op elkaar ingespeeld waren door de verkiezingscampagne konden we als snel aan het werk gaan. Niet alleen door het inlezen in onze dossiers en relaties leggen met het netwerk maar ook door het oppakken van actuele vraagstukken:

  • Preventie Kindermishandeling. Thera heeft hiervoor art.38 vragen gesteld aan het college aangezien de gemeente per 2015 ook verantwoordelijk wordt voor de preventie en aanpak van mishandeling.
  • Christiaan heeft zich verdiept in de kostenontwikkeling en bezuiniging op de Brandweer en de Veiligheidsregio als overkoepelend orgaan.
  • Per 1 juli 2014 moeten alle gemeenten een Preventie en handhavingsplan Drank en Horeca bezitten. Wout heeft zich hierin verdiept en zal dit thema op een later moment oppakken.
  • Naar aanleiding van de mogelijke bestemming van de Prins Willem Alexander Kazerne als locatie voor huisvesting van de Ark heeft Anna art. 38 vragen gesteld en daarbij aangesloten bij een toezegging van juni 2012.
  • Na de presentatie van het Bestuursakkoord (de manier waarop het nieuwe college wil besturen) en het Coalitieakkoord (wat het college gaat doen) is onlangs de Kadernota (financiële kaders voor het beleid) besproken in de raad. Theo heeft namens de ChristenUnie kritische vragen gesteld over de integriteit van de wethouders, de voorgenomen bezuinigingen en de manier hoe het college de Gemeenteraad wil betrekken bij het beleid.
  • Eén van de bezuinigingen betreft de wijkteams. Wout had hier al art. 38 vragen over gesteld en wij zijn van mening dat deze bezuiniging niet nodig is en veel schade toebrengt aan de sociale infrastructuur. Samen met andere partijen zoekt Wout nu naar mogelijkheden om deze bezuiniging te voorkomen of te verzachten.

Op woensdag 16 juli zal er gestemd worden over de Kadernota 2015 – 2018 en als ChristenUnie zijn we hard aan het werk om door middel van amendementen (wijziging in het besluit) of moties (oproep aan college) het goede te zoeken voor Gouda.

Na de 16e juli start het reces waardoor we tijd kunnen nemen voor re-creatie maar ook om ons voor te bereiden op de komende periode.